Już od poniedziałku 14 stycznia, w naszym województwie dzieci i młodzież rozpoczynają dwutygodniowy zimowy wypoczynek. W związku z tym należy spodziewać się wzmożonego ruchu autobusów przewożących młodzież i dzieci, jak i nasilenia ruchu samochodów osobowych.

W dniach 14.01.-27.01.2019r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będą przeprowadzone działania „Bezpieczne Ferie 2019”. W tym okresie policjanci będą szczególnie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży udających się na wypoczynek.

Policjanci apelują do właścicieli i dyspozytorów autobusów, aby przed wyjazdami zorganizowanymi grup dzieci i młodzieży dokonali przeglądu technicznego pojazdów w stacjach kontroli.
Istnieje również możliwość zgłoszenia, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, przez organizatorów lub inne zainteresowane osoby miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup, celem dokonania kontroli przez Policję. Zgłaszać należy do Komend Miejskich/Powiatowych, na terenie których następuje wyjazd. Kompleksowej kontroli poddawany jest zarówno kierowca jak i pojazd.

Policjanci szczególną uwagę zwracać będą na:
● -stan trzeźwości kierowców
● -braki w wyposażeniu, w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujące prędkość pojazdu, czas jazdy oraz postoju
● -prawidłowość oświetlenia pojazdu
● -urządzenia gaśnicze

JEŚLI TWOJE DZIECKO WYJEŻDŻA NA ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK:
-sprawdź, komu powierzasz nad nim opiekę
-ustal wiarygodność organizatora wypoczynku
-sprawdź, jaki są opinie na temat organizatora wypoczynku wśród osób wcześniej korzystających z jego usług
-ustal dokładny adres pobytu dziecka, warunki socjalne, opiekę medyczną oraz program kolonii, obozu itp...
-sporządź dziecku wykaz zabranych przedmiotów, najbardziej wartościowe z nich oznakuj
-przekaż dziecku kartę z adresem domowym i numerem kontaktowym
-porozmawiaj z dzieckiem o różnych sytuacjach w jakich może się znaleźć, poradź mu, jak wtedy należy się zachować

PORADŹ DZIECKU, ŻE W KAŻDEJ TRUDNEJ DLA NIEGO SYTUACJI MOŻE SIĘ ZWRÓCIĆ O POMOC DO POLICJI!!!

Nie wszystkie dzieci wyjadą na zimowiska. Spora ich część będzie spędzała wolny czas w miejscu zamieszkania. Warto więc, przed feriami przypomnieć najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się zimą po drogach i zabaw na podwórku.

Bezpieczeństwo na podwórku:
● ustal z rodzicami obszar na którym możesz się bawić
● zawsze informuj rodziców o miejscu swoich zabaw np. gdy będziesz chciał iść do kolegi do domu
● nie oddalaj się zbyt daleko od domu
● nie baw się w odosobnionych, ustronnych miejscach- jeżeli będziesz potrzebował pomocy, nikt Cię nie usłyszy
● nie rozmawiaj z osobami których nie znasz, nie bierz od nich słodyczy, zabawek czy pieniędzy
● nie wsiadaj do obcego samochodu bez wiedzy i zgody rodziców

Niebezpieczne zabawy:
● nie wchodź na plac budowy
● nie zbliżaj się do wykopów, otwartych studzienek kanalizacyjnych
● nie baw się w pobliżu rowów, zbiorników wodnych: rzek i jezior
● nie baw się na torach kolejowych, nie rzucaj kamieniami w pociągi
● nie baw się na ulicy; nie chodź po krawężnikach, po ulicy nie wolno grać w piłkę
● nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające pojazdy- możesz spowodować wypadek
● idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność, gdyż droga hamowania pojazdów jest znacznie dłuższa
● nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się przy drogach, rzekach- nadjeżdżający samochód może nie zdążyć zahamować w lód na rzece może się załamać
● zachowaj bezpieczeństwo podczas saneczkowania, np. nie chodź po torze kiedy inni zjeżdżają
● nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek, wykopów- pod wpływem ciężaru Twojego ciała lód może się załamać
● ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska

Pamiętaj!
-informuj zawsze rodziców lub opiekunów -gdzie i z kim wychodzisz i kiedy wrócisz
-nigdy nie oddalaj się z osobami obcymi
-nie otwieraj drzwi mieszkania osobom obcym
-przechodź przez jezdnię w miejscach wyznaczonych
-przy przejściu z sygnalizacją świetlną przechodź tylko przy zielonym świetle
-nie wbiegaj nagle na jezdnię
-nie wskakuj do znajdujących się w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej
-unikaj jeżdżenia autostopem
-podczas podróży zwróćcie uwagę na przewożony bagaż
Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z podanych wskazówek, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w trakcie podróży i zimowych zabaw. Pamiętajcie, że wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach ma nie tylko Policja lecz w dużej mierze zachowanie wszystkich użytkowników dróg.

W okresie ferii zimowych, policjanci nasilą:
-kontrole punktów sprzedaży alkoholu i papierosów pod kątem dostępności do nich osobom poniżej 18 roku życia
-legitymowania nieletnich przebywających w miejscach lub okolicznościach mogących zagrażać ich demoralizacji
-kontrole dyskotek i pubów pod kątem rozprowadzania lub zażywania narkotyków
-kontrole tzw.:dzikich” lodowisk (na zbiornikach wodnych)
Rodzicu, pamiętaj!!!
To my dorośli odpowiadamy za stworzenie bezpiecznego wypoczynku naszym dzieciom!

KPP Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież