abler2016

W Toruniu podpisywane są umowy na dofinansowanie zadania dot. budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz systemowych przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. W powiecie brodnickim takie inwestycje z dofinansowaniem realizowane będą w sześciu gminach.

3 lipca w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Brodnicy nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków nowemu Komendantowi WKU.

W ubiegły weekend 24-25.06.2016 odbył się 20  Rajd Warmiński który zaliczany jest do klasyfikacji Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur. 

219 uczniów Gimnazjum dla Dorosłych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej zakończyło naukę w CKZiU w Brodnicy. Wśród absolwentów są, m.in.: sprzedawcy, kucharze, stolarze, tapicerzy, elektrycy i fryzjerzy.

Na XXXV sesji Rady Powiatu w Brodnicy radni m.in. analizowali informacje i sprawozdania powiatowych służb , inspekcji i straży.

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego organizuje 41. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. Gospodarz Zamku Golubskiego zaprasza od 7 do 9 lipca.

Od 10 do 21 lipca 2017 roku nieczynna będzie kasa nr 2 Starostwa Powiatowego w Brodnicy, działająca przy wydziale Geodezji, w budynku  przy ul. Żwirki i Wigury.

W Zarządzie Dróg Powiatowych podpisano umowę na przebudowę ul. Kolejowej. Będzie m.in. nowa nawierzchnia i odcinek ścieżki pieszo-rowerowej.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej  z CKZiU w Brodnicy zdobyli drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Młody Lean Lider - bądź pożądanym członkiem zespołu firmy europejskiej”.    

27 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się sesja Rady Powiatu w Brodnicy.