Jak powszechnie wiadomo alkohol pity w nadmiernych ilościach ma niszczący wpływ na ludzki organizm. Choroba alkoholowa nie tylko przyczynia się do kłopotów ze zdrowiem pijącego. Niszczy również nie tylko jego psychikę. Alkoholizm wpływa i na alkoholika i na ludzi w jego otoczeniu.

Leczenie alkoholizmu ma zatem podwójne znaczenie, jeśli osoba pijąca nałogowo posiada rodzinę lub innych bliskich.

 

DDA

DDA jest określeniem stosowanych wobec Dorosłych Dzieci Alkoholików. Jest to już dość powszechnie znany syndrom dotykający dzieci z rodzin alkoholowych. Dorosłe osoby wychowane w takim środowisku napotykają na wiele problemów w dojrzałym życiu. Ponieważ w dzieciństwie często zmuszone były pełnić funkcję dorosłego i opiekować się resztą rodziny, chronić ją przed agresywnym, pijanym jej członkiem, to w dorosłym życiu skupiają się na beztroskich chwilach, których nie doświadczyli w młodości. Przyzwyczajeni do ciągłych konfliktów, nie umieją odnaleźć się w atmosferze ciszy i spokoju, często prowokując wówczas sytuacje kryzysowe. Nie rozumieją swoich emocji, przez co nie potrafią nad nimi panować. Często chorują na depresję lub sami popadają w nałóg alkoholowy. Aby móc naprawdę zacząć żyć muszą często przejść przez terapię i odciąć się od ciężkiej przeszłości.

 

Współuzależnienie

Współuzależnienie, nazywane też koalkoholizmem, dotyczy ludzi wiążących się z osobą nadużywającą alkoholu lub żyjących już w związku z tą osobą. Nie chodzi tu o to, że osoba współuzależniona również sięga po alkohol. Współuzależnienie to typ osobowości skłonnej do uległości, poddającej się złym emocjom i wydarzeniom, jakie mają miejsce w jej życiu. Niepotrafiącej wyrwać się z piekła, w którym żyje i nieumiejącej się odnaleźć w zdrowym, partnerskim związku. Dlatego istnieje tak wiele nierozwiązanych małżeństw, w których jednym z małżonków jest osoba uzależniona od alkoholu. Wydostanie się z współuzależnienia jest niezwykle trudne i często nie następuje w momencie utraty kontaktu z osobą uzależnioną.

 

Psychoterapia

Podjęcie leczenia przez osobę uzależnioną może mieć pozytywny wpływ na rodzinę, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. W rodzinach alkoholowych zazwyczaj każdy jej członek powinien przejść terapię, by wieść szczęśliwe życie. Nie należy się wstydzić proszenia o pomoc, bo już nawet jedna sesja terapeutyczna może okazać się wyzwalająca i pokazać piękno życia, które do tej pory omijało osoby dotknięte zarówno samą chorobą alkoholową, jak i osoby dotknięte skutkami picia osób bliskich.

 

Wejdź na leczyc.pl - odtrucia alkoholowe Warszawa. Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna kadra.