Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe i zespołowe działanie, którego celem jest przywrócenie osobie z deficytem w danym obszarze, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej oraz zdolności do czynnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jest integralną częścią procesu leczenia często decydującą o jego efektywności.

Zróżnicowany zakres działań warunkuje szeroki zakres specjalności w składzie zespołu rehabilitacyjnego. Zespoły terapeutyczne składają się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, psychologów, logopedów i innych specjalistów. Rehabilitacja staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, a zespoły terapeutyczne

muszą spełniać coraz to nowe wymagania, odnośnie wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia praktycznego. Społeczny model opieki zdrowotnej, ukierunkowuje terapię na pacjenta.

 

Rehabilitacja neurologiczna, kiedy się ją stosuje

Rehabilitacja neurologiczna to zespól działań i czynności zorientowanych na poprawę stanu pacjentów dotkniętych ciężkimi schorzeniami i urazami neurologicznymi takimi jak udar czaszkowo-mózgowy, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, polineuropatia, urazy rdzenia kręgowego, a także po operacjach guza mózgu, tętniaków, po operacyjnym leczeniu dyskopatii itp.

Jest to wysokospecjalistyczne postępowanie w sposób ciągły, prowadzone od pierwszej doby zaistnienia i stwierdzenia stanu chorobowego. Rehabilitacja neurologiczna stosowana w połączeniu z farmakoterapią daje efekty, jeśli prowadzona jest w sposób ciągły, w wielu przypadkach ciężkich schorzeń, przez całe życie. W przypadku zespołów korzeniowych, urazów nerwów obwodowych i porażenia nerwu twarzowego rehabilitacja trwa przeważnie kilka miesięcy.

 

Cele i metody rehabilitacji neurologicznej

Celem rehabilitacji neurologicznej jest usprawnienie pacjenta, przywrócenie, jeśli to możliwe pełnej aktywności fizycznej i psychicznej umożliwiającej podjęcie pracy oraz normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zależnie od rodzaju i zaawansowania schorzenia, metodę rehabilitacji zespól specjalistów ustala indywidualnie dla każdego pacjenta. Rehabilitacja wczesna po udarze mózgu, w przypadku stwardnienia rozsianego, zespołów korzeniowych porażenia lub zapaleń nerwów prowadzona jest od pierwszej doby przez kilka miesięcy. Rehabilitacja przewlekła stosowana w przypadku choroby Parkinsona, miopatii, polineuropatii, porażenia mózgowego, czy zespołu Downa powinna mieć przebieg ciągły, przez całe życie.

Zindywidualizowany i kompleksowy przebieg rehabilitacji, kompetentny personel, przyjazna atmosfera w trakcie zabiegów znacznie ułatwiają ograniczenie funkcjonalnych skutków choroby. Efekty rehabilitacji są na bieżąco oceniane i aktualizowane przez specjalistów i w razie konieczności wprowadzane są korekty w leczeniu.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na procedury rehabilitacji neurologicznej rośnie ilość specjalistycznych placówek. Na przykład w Krakowie zespół specjalistów ze Scanmed S.A. prowadzi tego typu placówkę w szpitalu św. Rafała. Zobacz: https://scanmed.pl/specjalizacje/rehabilitacja-neurologiczna.