artykuły tematyczne

Porady

Artykuły zawierają lokowanie produktu, marki lub wskazanie sponsora

Terapia rodzinna w gabinecie psychologa

Rodzina jest tą komórką społeczną, która – w swoim założeniu – powinna kojarzyć się ze stabilizacją i bezpieczeństwem. To ona powinna być czymś stałym i pewnym w dynamicznie zmieniającym się świecie. Co jednak zrobić, gdy pojawiają się w niej problemy, a więzi między jej członkami wymagają odbudowy? Rozwiązaniem może okazać się terapia rodzinna.

Na ratunek rodzinie

Podjęcie decyzji o terapii rodzinnej nigdy nie jest czymś prostym. Niełatwo jest wyrazić na głos myśl o tym, że to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, nie jest chwilowym kryzysem. Niełatwo jest też skonfrontować się zarówno z psychologiem, jak i z najbliższymi, którzy przecież wcale nie muszą być przekonani o tym, że potrzebne jest im wsparcie. Terapia rodzinna, którą prowadzi profesjonalny psycholog, wydaje się być jednak jednym z najlepszych sposobów nie tylko na odnalezienie samego źródła kryzysu. Może być też krokiem milowym na drodze ku pokonaniu tego, co działa na rodzinę destrukcyjnie.

Sama terapia zwykle nie ogranicza się do jednego spotkania. Na pierwszym może pojawić się jedynie osoba najbardziej zainteresowana jej inauguracją, na kolejnych jednak w jednym gabinecie spotykają się psychoterapeuta, rodzice oraz dzieci. Podczas spotkań analizowane są trudności we wzajemnych relacjach, a psychoterapeuta przypomina ich uczestnikom, że rodzina jest systemem naczyń połączonych i nie ma możliwości, aby problemy jednego jej członka nie odbijały się na innych osobach.

Terapia rodzinna – kiedy i dlaczego?

Psychoterapia skierowana do rodziny jest zalecana przede wszystkim wtedy, gdy wzajemne relacje domowników stają się coraz bardziej zaburzone. Może być odpowiedzią na coraz częstsze kłótnie oraz wrażenie braku bliskości. Pomaga jednak także wtedy, gdy rodzina boryka się z trudnym doświadczeniem takim, jak choćby rozwód, śmierć bliskiej osoby albo zmiana otoczenia. Traumy często nie da się przepracować bez wsparcia z zewnątrz, a spotkanie z terapeutą jest najlepszym sposobem na jego uzyskanie.

Za terapią rodzinną przemawia nie tylko jej rosnąca popularność, ale i wymierne korzyści potwierdzane przez osoby, które miały już okazję w niej uczestniczyć. Trudno o lepszy sposób na swobodne mówienie o swoich myślach i uczuciach oraz na rozmowę, od której ucieka się w innych okolicznościach. Terapia rodzinna pozwala też na zmienianie tych mechanizmów, które potrafią funkcjonować w rodzinie od lat. Domownicy uważają je za coś oczywistego, okazuje się jednak, że to właśnie wspomniane mechanizmy zaburzają relacje między nimi. Terapia rodzinna może być odpowiedzią tak na problemy dorosłych, jak i dzieci. Jak już wspomniano, rodzina funkcjonuje jako całość. Nie ma znaczenia to, czy to dziecko ma problem z rozpoznawaniem emocji, czy osoba dorosła nie radzi sobie ze zmianami w jej otoczeniu. Trudności jednego członka rodziny wpływają na pozostałych i przyczyniają się do utrudnienia funkcjonowania tej komórki jako całości. Oczywiście, nie należy oczekiwać, że już dwa lub trzy spotkania pozwolą na pokonanie wszelkich wyzwań. Pewne jest jednak to, że już po kilku relacje w rodzinie będą bardziej czytelne i zdrowsze.

NAWIGACJA

WYRÓŻNIONE

Tags

Kategorie