SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Wyróżnienia podczas uroczystości

Podczas uroczystości z okazji 103. rocznicy Powrotu Pomorza do Macierzy oraz 78. rocznicy wyzwolenia Brodnicy, Burmistrz Brodnicy uhonorował zasłużone dla miasta osoby. Medale Burmistrza Brodnicy otrzymali:


1. Pani Danuta Kowalkowska-Szramka

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy, za konsekwentne realizowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego,w tym edukacji zdrowotnej, za koordynowanie działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych na terenie powiatu brodnickiego związanych z chorobami zakaźnymi, także w sferze walki z Covid-19.


2. Pani Urszula Derlicka

za konsekwentne edukowanie zdrowotne w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób, wsparcia psychologicznego i społecznego dla osób z problemami zdrowotnymi jako prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Od Nowa w Brodnicy


3. Pani Ewa Blank

z okazji 30-lecia pracy w Muzeum za szczególny wkład pracy na rzecz upowszechniania kultury i sztuki w Brodnicy


4. Państwo Janina i Józef Kaczyńscy

za wieloletnią działalność na rzecz turystyki, promowania walorów turystycznych pojezierza brodnickiego oraz Brodnicy. Państwo Janina i Józef ponad 40 lat organizowali wycieczki, pilotowali grupy wycieczkowe, byli przewodnikami turystycznymi po Brodnicy.


5. Pani Hanna Machel

Członek Stowarzyszenia Poetów Ziemi Brodnickiej, za wkład i zaangażowanie w upowszechnianie kultury słowa, która tworząc poezję wielokrotnie obrazowało region brodnicki.


6. Pan Andrzej Piasek

Przedstawiciel Stowarzyszenia Poetów Ziemi Brodnickiej, który swoją pasją do poezji promuje Brodnicę w wierszach i tomikach, za krzewienie pięknej mowy polskiej wśród brodniczan.


Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy.


Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts