SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Światowy Dzień Walki z Depresją Ogólnopolska „Żałoba 146 rodzin”

Jednodniową akcję dot. depresji u dzieci i młodzieży realizuje wraz z partnerami Fundacja „Słonie na balkonie”. Kampania, którą objęła patronatem Rzeczniczka Praw Dziecka, startuje 23 lutego 2024 r. w Światowy Dzień Walki z Depresją. Przyłączyło się do niej już 7 woje-wództw oraz 24 miasta, w tym pozytywną decyzją Burmistrza Brodnicy także miasto Brodni-ca, jako miasto partnerskie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Głównymi celami kampanii są: otwarta debata o tym, jak pomagać dzieciom, zmagającym się z kryzysami psychicznymi, zwiększenie dostępu do bezpłatnej terapii oraz wskazanie miejsc, gdzie można otrzymać pomoc. Tylko w ubiegłym roku w Polsce życie odebrało sobie 146 młodych osób w wieku od 7 do 18 lat. To 146 rodzin pogrążonych w żałobie… Jako znak symbolicznej żałoby po samobójczych śmierciach dzieci, w piątek 23 lutego 2024 r. wiele pol-skich miast opuści flagi do połowy masztu – w tym brodnickie szkoły, jako znak symbolicznej żałoby po samobójczych śmierciach dzieci.

Chcemy zwrócić uwagę wszystkich rodziców, opiekunów, nauczycieli i pedagogów, na po-garszający się stan emocjonalny dzieci i młodzieży oraz na obniżenie granicy wieku, w którym zaczynają się problemy. Coraz więcej problemów obejmujących strefę emocjonalną, funkcjo-nowanie poznawcze, jak również zachowanie, dotyczy nawet dzieci najmłodszych (7-12-lat).

Fundacja Słonie na Balkonie od 12 lat zapewnia dostęp do profesjonalnej pomocy i wszech-stronnej terapii dla dzieci zmagających się z depresją, samookaleczaniem czy zespołem stresu pourazowego. Organizacja prowadzi ogólnopolską bezpłatną infolinię dla dzieci i rodziców pod nr tel. 800 800 602. Z telefonu mogą skorzystać nie tylko rodzice dzieci w kryzysach psy-chicznych, ale również rodzice w żałobie, po stracie dziecka. Swoją pomoc deklaruje także m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Poradnictwa Rodzinnego przy ul. Św. Ja-kuba 22 w Brodnicy nr tel. 56 49 19 771. Jeżeli sam potrzebujesz pomocy lub znasz kogoś, kto jej potrzebuje, przekaż te numery telefonu.

Nie jesteś sam z problemami!

W ramach kampanii „Żałoba 146 rodzin” Gmina Miasta Brodnicy planuje również w przy-szłym tygodniu działania informacyjne oraz edukacyjne. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki