SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

REMONTY ULIC, C.D. - PÓŁWIEJSKA, POŁUDNIOWA, NOWA i STRAŻACKA

Nie zwalniamy tempa, systematycznie poprawiamy infrastrukturę drogową Brodnicy - remontujemy stare i budujemy nowe ulice.


Na mapie Brodnicy pojawiła się nowa ulica - STRAŻACKA. Wartość inwestycji, to 4 646 000 zł, z czego 4 413 700 zł to dofinansowanie, w ramach 1. edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu #PolskiŁad

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp z o.o. - Brodnica


Trwają prace na ulicach PÓŁWIEJSKIEJ i POŁUDNIOWEJ.

Na ul. Półwiejskiej zakres prac remontowych obejmuje:

* przebudowę drogi gminnej na odcinku 768 m, polegającą na wykonaniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej wraz z podbudową, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym;

* budowę kanalizacji deszczowej.

Koszt - 2.105.283,22 zł. Inwestycja realizowana jest ze środków własnych Gminy Miasta Brodnicy oraz ze środków Gminy Brodnica, która przeznaczyła na przebudowę Półwiejskiej 1.000.000,00 zł.


Na ul. Południowej zakres prac remontowych obejmuje:

* przebudowę drogi gminnej na odcinku 235 m., polegającą na wykonaniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej wraz z podbudową, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym;

* przebudowę kanalizacji deszczowej, w zakresie lokalizacji wpustów deszczowych i przykanalików.

Koszt zadania - 543.498,07 zł.

Termin realizacji - 150 dni od podpisania umowy.

Wykonawca prac na obu ulicach - firma RosRoad z Torunia.


Na ul. Nowej powstaje parking. Koszt zadania pn. "Utwardzenie placu przy ul. Nowej (bloki 1-3) w Brodnicy", to 366 540, 00 zł. Wykonawca - firma Rejbud s.c. Kaplarni A.J.


Przed nami kolejne remonty dróg oraz inwestycje. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na I etap budowy ulicy Północnej (do ul. Frezjowej). Na to zadanie Gmina Miasta Brodnicy otrzymała prawie 2 mln. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą część kwoty zabezpieczymy w budżecie Brodnicy na 2024 r.


Przypominam jednocześnie, że brodnicki magistrat przyjmuje Państwa zgłoszenia, w sprawie napraw nawierzchni, pod  56 493 03 18. 

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts