SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Przebudowa ulic Nowej i Wąskiej w Brodnicy

13 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym w Brodnicy na realizację inwestycji polegającej na przebudowie ulic Nowej oraz Wąskiej.


Zadanie polegać będzie na:

1. Przebudowie odcinka ul. Nowej o długości 176,11m polegającej na wykonaniu nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego wraz z prawostronną drogą dla pieszych składającą się z chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Wybudowane zostanie przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Norwida oraz zjazdy do przyległych nieruchomości.

2. Przebudowie ul. Wąskiej o długości 479,01m, polegająca na wykonaniu części nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego oraz części z kostki betonowej. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+160,00 projektuje się jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7 m oraz lewostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m. Na odcinku od km 0+160,00 do km 0+370,00 wykonany zostanie odcinek drogi z kostki betonowej o szerokości 5 m oraz obustronne pobocza gruntowe. Na odcinku od km 0+370,00 do km 0+479,01 zrealizowany zostanie odcinek jezdni jednopasmowej z kostki betonowej o szerokości 3,5 m, z lokalnymi poszerzeniami do około 4,8 m. Jezdnię na całym odcinku planuje się ograniczyć obustronnym krawężnikiem.


Łączny koszt zadania to 2 331 047,92 zł. Wykonawca na zrealizowanie inwestycji ma 180 dni od daty podpisania umowy.

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts