SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Poprzeczna, Akacjowa i Grażyny do remontu

25 października 2023, zastępca burmistrza Brodnicy Krzysztof Hekert oraz prezes PDB w Brodnicy Jan Kopiczyński podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Remonty dróg gminnych na terenie miasta Brodnicy, w ul: Poprzecznej, Grażyny, Akacjowej." 


Zakres prac obejmuje:

👉 na ul. POPRZECZNEJ - remont istniejącej nawierzchni jezdni, poprzez wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni o średniej grubości 4 cm i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, o grubości 4cm; na odcinku od km 0+004 do km 0+270 wymianę nawierzchni chodnika prawostronnego wraz z wymianą krawężników i obrzeży betonowych; regulację urządzeń infrastruktury podziemnej wraz z wymianą włazów kanałowych;

👉 na ul. GRAŻYNY - remont istniejącej nawierzchni jezdni, przez wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, o średniej grubości 4 cm, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, o grubości 4 cm i wymianę konstrukcji nawierzchni istniejącego chodnika lewostronnego wraz z wymianą krawężników i obrzeży betonowych;

👉 na ul. AKACJOWEJ - remont istniejącej nawierzchni jezdni, poprzez wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, o średniej grubości 4 cm; ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, o grubości 4 cm i wymianę prawostronnego krawężnika betonowego na odcinku od km 0+036 do km +0+305, a także lokalnie, wykonanie przełożenia nierówności nawierzchni chodnika i wymianę uszkodzonych krawężników betonowych, zlokalizowanych po prawej stronie drogi; regulację urządzeń infrastruktury podziemnej wraz z wymianą włazów kanałowych.


WYKONAWCA - Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o. o. w Brodnicy


TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC - do 30 kwietnia 2024 r.


KOSZT - 2.082.875,85 zł brutto, z czego 1 041 437,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Przed nami kolejne remonty dróg i inwestycje. W pierwszej kolejności zajmujemy się drogami o złej i bardzo złej nawierzchni. Najwyższy priorytet mają główne ciągi komunikacyjne. Przypominam jednocześnie, że brodnicki magistrat przyjmuje zgłoszenia, w sprawie napraw nawierzchni, pod tel. 56 493 03 18.

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts