SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Dotacja na usunięcie azbestu

Od 2011 roku brodnicki samorząd wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wspierają finansowo demontaż dachów z azbestu. Z dotacji skorzystało 197 nieruchomości, na łączną kwotę ok. 257 tys. zł.


W tym roku, po raz kolejny, stwarzamy Państwu taką możliwość. Do 31 MARCA 2023, każdy właściciel obiektu budowlanego zawierającego azbest, zlokalizowanego na terenie Brodnicy, może złożyć wniosek o usunięcie tego niebezpiecznego odpadów (w przypadku, gdy nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, do wniosku należy dołączyć pozwolenie na budowę).


Dotacja udzielana jest na demontaż pokrycia dachowego, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów.


Więcej informacji udziela Biuro Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, pok. 308, 56 493 03 35.


Wniosek do pobrania ze strony https://www.portal.brodnica.pl/aktualnosc-4548-usuwasz_azbest_skorzystaj_z_dotacji.html

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts