O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wymieniana w źródłach pisanych 1222 r. Wśród byłych grodów ziemi chełmińskiej darowanych biskupowi pruskiemu Chrystianowi od księcia Konrada Mazowieckiego.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

 

Kościół parafialny p. w. św. Jakuba - najprawdopodobniej najwcześniejszy obiekt sakralny w regionie brodnickim. Prezbiteruim oraz częściowo nawa wzniesione zostały ok. 1260 r. - dalsza rozbudowa przypada na XIV w., wieża murowana z poł. XVII w. Kościól ceglany, na podmurówce z głazów narzutowych. Rzdziej dpotykane prezbiterium – w formie trójbocznej, z zakrystią po północy. Nawa czteroprzęsłowa z kruchtą i kwadratową wieżą od zachodu. Strop belkowy neogotycki, w zakrystii sklepienie kolebkowo – żebrowe. Wieża trzykondygnacyjna, zwieńczona attykami oraz iglicą z chorągiewką z datą 1755. Dach siodłowy, kryty dachówką. O łtarz główny poźnobarokowy z 1 cw. XVIII w. Z rzeźbami św. Piotra i Pawła, Jana i Nepomicena oraz wyżej św. Jakuba. Dwa bocvzne ołtarze regencyjne z 2 ćw. XVIII w. Obraz Matki Boskiej malowny przez Hermana Hana z 1597 r. Chrzcielnica rokokowa, natomiast kamienna kropielnica może być średniowieczna.

Kościół parafialny Kościół parafialny

Dwór – o skromnych cechach klasycystycznych z pocz. XIX w., drewniany, parterowy, częściowo otynkowany o konstrukcji zrębowej – zbudowany dla rodziny Jezierskich (1786 – 1887) – właściecieli ziemskich. Układ pomieszczeń dwutraktowy, elelwacja z facjatą i późniejszym gankiem oraz balkonem. Naczółkowy dach kryty dachówką. Opodal park dworski o pow. 2,2 ha. Grodziska średniowieczne – półnizinne nad jeziorem Oleczno, z owalnym wałem (100x70) oraz wyżynne nad jeziorem Chojno. Wykopaliska ujawniły trzy fazy zasiedlenia obiektu w okresie IX – XII w., ze śladami zabudowy wewnetrznej na majdanie i drewniano – ziemnych umocnień wału, wzmacnianego ławą kamienną i płaszczem glinianym. Jeden z najważniejszych grodów chełmińsko – pruskiej rubieży osadniczej, położonych w dolinie Lutryny (Małej Osy). W 1246 r. Wieś darowana przez wielkiego mistrza krzyżackiego biskupowi chełmińskiemu. Od 1516 r. Własność szlachecka, od 1634 r. - nadana benedyktom z Grudziądza aż do kasaty zakonu.