Nadszedł ten moment! Niekończące się rozmowy, kłótnie, nieprzespane noce zakończyły się decyzją o rozwodzie. Przed Tobą wydarzenie, które dostarczy wielu kolejnych nerwów. Często towarzyszy temu lęk przed tym jak ocenią Cię inni oraz strach przed czekającym rozpoczęciem kolejnego rozdziału w swoim życiu - bez współmałżonka.

Mamy nadzieję, iż ten poradnik pomoże Ci zapoznać się z głównymi aspektami związanymi z rozwodem i sprawi, że pewniej się poczujesz.

 

ZDECYDOWAŁAM/EM SIĘ WZIĄĆ ROZWÓD. CO MUSZĘ PRZYGOTOWAĆ, ABY POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ POZEW ROZWODOWY?

Przede wszystkim potrzeba odpisu aktu małżeństwa. W przypadku kiedy posiadacie dzieci lista koniecznych do przygotowania dokumentów wydłuża się. W takiej sytuacji potrzebny będzie również odpis aktu urodzenia dla każdego dziecka. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z małżonkiem domagającym się alimentów należy przygotować również listę wydatków związanych z każdym z dzieci udokumentowując wartości tych wydatków, a także zaświadczenie o osiąganych dochodach. Przydać się również może wykonanie spisu wydatków własnych, przy czym najważniejsze z nich, takie jak wydatki wynikające z zaciągniętych kredytów, dobrze jest udokumentować. W sądzie należy złożyć wszystkie dokumenty, które zostały zawarte odnośnie porozumienia w sprawie sprawowania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem obojga małżonków. Wszystkie te dokumenty należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach. W przypadku sporządzania pozwu w imieniu Klienta zachowujemy trzecie egzemplarze dokumentów w aktach sprawy.

 

CZY ZŁOŻENIE POZWU W SĄDZIE JEST JEDNOCZNACZNE Z ROZWIĄZANIEM MAŁŻEŃSTWA?

Nie, złożenie pozwu nie jest równoznaczne z tym, że małżeństwo zostanie rozwiązane. Należy pamiętać, iż Sąd w pierwszej kolejności zbada czy nie ma przesłanek do odmowy rozwiązania małżeństwa. Przede wszystkim należy udowodnić trwały i zupełny rozkład pożycia, a także brak więzi emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej. Kolejnym powodem decyzji Sądu o pozostaniu w małżeństwie może być stwierdzenie, iż w wyniku rozwodu ucierpią małoletnie dzieci współmałżonków lub też rozwiązanie małżeństwa jest sprzeczne z zasadami współżycia małżeńskiego. Przykładem takiej sprzeczności jest sytuacja kiedy jeden z małżonków cierpi na nieuleczalną chorobę, wymaga stałej opieki i rozwiązanie małżeństwa wiąże się dla niego z rażącą krzywdą. Kolejnym uzasadnieniem utrzymania małżeństwa jest przypadek, w którym rozwodu żąda małżonek CAŁKOWICIE winny rozkładu pożycia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której drugi ze współmałżonków wyrazi zgodę na rozwód lub gdy okoliczności sprawiają, iż odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Dlatego też przed złożeniem pozwu zastanów się czy w Twoim przypadku nie istnieją przesłanki do odmowy rozwiązania małżeństwa przez Sąd.

 

POZEW O ROZWÓD ZOSTAŁ ZŁOŻONY. CO DALEJ?

Dalej należy czekać aż Sąd wyznaczy termin rozprawy. Kiedy ten termin najedzie należy udać się pod wskazaną salę i czekać na wezwanie. Rozprawa rozpocznie się sprawdzeniem obecności. Jedynymi uczestnikami rozprawy, poza składem sędziowskim, jesteście Wy oraz Wasi pełnomocnicy, jeżeli korzystacie z ich pomocy. Pierwsza rozprawa zazwyczaj ma charakter informacyjny. Podczas jej przebiegu Sąd ustala czy Wasze stosunki lub roszczenia nie uległy zmianie od momentu złożenia pozwu. Może się to zdarzyć, gdyż w zależności od Sądu na rozprawę czeka się od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Musisz pamiętać, że jeśli zależy Ci na szybkim rozwiązaniu małżeństwa, kwestie sporne z małżonkiem należy rozstrzygnąć przed rozpoczęciem postępowania.

Sąd wysłucha obie strony i jeśli jest pomiędzy Wami na jakiejkolwiek płaszczyźnie konflikt, wyznaczy termin następnej rozprawy, podczas której przesłuchani zostaną świadkowie. Dobrze należy się więc przygotować do tej rozprawy, wskazując świadków potwierdzających Twoją wersję. Musisz pamiętać, że jeśli nie jesteś pewna/y odpowiedzi świadka na zadane pytanie lepiej jest go nie zadawać.

 

CZYM RÓŻNI SIĘ ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE OD ROZWODU Z ORZEKANIEM O WINIE?

Wiesz, że małżeństwo można rozwiązać z orzekaniem o winie lub bez orzekania, ale jaki wpływ sposób rozwiązania małżeństwa ma na Ciebie? Podstawowa różnica między nimi widoczna jest w możliwości dochodzenia alimentów. Według prawa, jeżeli orzeczony zostanie rozwód z orzeczeniem o winie, alimentów można domagać się w sytuacji kiedy sytuacja materialna małżonka uznanego za niewinnego znacząco się pogorszy. W sytuacji rozwodu bez orzekania o winie alimentów domagać się może małżonek znajdujący się po rozwodzie w niedostatku.

Należy pamiętać, iż rozwód bez orzekania o winie uzyskuje się znacznie szybciej i często oszczędza wielu nerwów.

Musisz również wiedzieć, iż samo orzeczenie o winie nie ma związku z podziałem majątku.

 

CZY SĄD ZAJMUJE SIĘ W POSTĘPOWANIU PODZIAŁEM MAJĄTKU?

Jeśli zostanie zgłoszony wniosek w tej sprawie przez jednego z małżonków Sąd może się tym zająć pod warunkiem, że nie wydłuży to znacznie czasu trwania postępowania. Zwykle jednak Sąd orzeka o podziale majątku po złożonym przez małżonków zgodnym wniosku.

 

CZY SĄD ZAJMUJE SIĘ W POSTĘPOWANIU PODZIAŁEM KREDYTÓW?

Nie, Sąd w postępowaniu nie zajmuje się podziałem kredytów.

 

SĄD ROZWIĄZAŁ MOJE MAŁŻEŃSTWO. MOGĘ WRÓCIĆ DO NAZWISKA PANIEŃSKIEGO? JAK MOGĘ TO ZROBIĆ?

Oczywiście, że tak! Według prawa po rozwodzie można wrócić do nazwiska sprzed małżeństwa. Warto jednak wiedzieć, że są na to tylko trzy miesiące licząc od uprawomocnienia sie orzeczenia Sądu. Po tym terminie możliwość ta wygasa. W celu powrotu do poprzedniego nazwiska musisz udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (lub Konsulatu) osobiście i złożyć Kierownikowi USC (Konsulowi) pisemne oświadczenie o chęci powrotu do poprzedniego nazwiska. Po otrzymaniu tego oświadczenia Kierownik USC (Konsul) podpisuje je. Następnie podpisany dokument przekazuje do Urzędu, gdzie przechowywany jest akt małżeństwa, w którym to dokonuje się wzmianki o tej sytuacji.

 

Masz jeszcze jakieś pytania?

Potrzebujesz wsparcia?

Pomożemy.

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz

tel. +48 797 392 234

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły