Potrzeba nadzoru pracowników istnieje w wielu branżach. Najlepszym sposobem na to, by móc sprawdzać, czy osoby zatrudniane są warte zaufania, jest oczywiście instalacja monitoringu.

System monitorowania jest również zalecany w miejscach, które są narażone na włamania. Zobaczmy, dlaczego jeszcze warto stosować monitoring w miejscu pracy.

Pewność oraz zwiększone poczucie bezpieczeństwa

Kamera odkrywa przed nami wiele – na przykład to, jak rzetelnie osoby zatrudniane wykonują swoją pracę. Rotacja pracowników jest obecnie coraz większa. Często nie wiemy, czy na pewno możemy ufać komuś, kogo zatrudniliśmy przed kilkoma dniami. Monitoring pozwoli upewnić się, że narzędzia dostępne w pracy nie są wykorzystywane przez pracowników do celów prywatnych. Będziemy mogli również sprawdzać na bieżąco, czy w pomieszczeniach firmowych znajdują się osoby posiadające ku temu uprawnienia. Wreszcie, system kamer służy jako odstraszacz na potencjalnego włamywacza.

Co na to prawo?

Oczywiście możliwość stosowania monitoringu przez szefa nie oznacza, że może on tego prawa nadużywać. Kamer nie wolno umieszczać w miejscach, gdzie sfera prywatna pracownika może zostać naruszona – czyli w przebieralni lub w toalecie. Do tego, pracodawca ma obowiązek poinformować zatrudniane osoby o fakcie instalacji monitoringu. Każdy sposób nadzorowania pracowników powinien być omówiony z nimi jasno i dokładnie. Szef musi wyjaśnić cele, w jakich ma zamiar stosować kamerę. W ten sposób pracodawca uniknie sprzeciwu ze strony pracujących. Pracownik powinien również wiedzieć, jaki dokładnie obszar podlega monitorowaniu. Kodeks pracy nie reguluje wprost kwestii monitoringu w pracy, jednak mówi o tym, że pracodawca ma szanować godność pracownika oraz jego dobra osobiste. Najlepiej, aby każdy pracownik na piśmie potwierdził swoją zgodę na umieszczenie monitoringu w miejscu pracy. Pamiętajmy, że zgodnie z opinią Państwowej Inspekcji Pracy monitoring nie powinien być oficjalnie stosowany w celu kontrolowania jakości pracy. Monitoring służy pewnemu celowi – najczęściej jest nim przetwarzanie danych. Byśmy jednak mogli wykorzystać dane pozyskiwane z wideo, to oprócz poinformowania pracowników, musimy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie informacji. Dopiero wtedy będziemy mogli wykorzystać dane nagrania jako np. dowód w sądzie. Na pracodawcy spoczywa również obowiązek stosowania się do przepisów mówiących o ochronie danych osobowych. Ma on zadbać o zabezpieczenie danych, do których dostęp mogą mieć jedynie wyznaczone, przeszkolone osoby. Istotne są również procedury związane z przechowywaniem nagrań. Trzeba stworzyć ku temu specjalną procedurę, a w niej określić kto i na jakich zasadach ma dostęp do nagrań, jak długo są one przechowywane (oprócz specjalnych przypadków, nie może to być więcej niż 30 dni), gdzie się umieszcza i jak zabezpiecza oraz w jaki sposób usuwa się zapis z monitoringu.

Co należy wziąć pod uwagę instalując kamery?

System monitoringowy w miejscu pracy nie może znajdować się w miejscach, w których narusza prywatność pracownika – jest to toaleta, przebieralnia itd. Pracodawca musi umieścić na terenie obiektu informację o tym, że teren podlega obserwacji. Należy również ściśle przestrzegać procedur związanych z długością przechowywania nagrań oraz systemem zabezpieczającym przed ich przedostaniem się w niepowołane ręce.

Wszystkie niezbędne podzespoły do instalacji monitoringu w przystępnych cenach kupić można w sklepie internetowym eAlarmy.com.pl.