Już niecałe 1,5 miesiąca zostało do ostatecznego terminu złożenia zeznania podatkowego. Przypominamy jakie ulgi obowiązują w 2015 roku. Nie pomiń żadnej, aby nie być stratnym.

Ulga na dzieci

Ulga prorodzinna przysługuje nie tylko na niepełnoletnie dzieci. W niektórych sytuacjach możliwe jest odliczenie ulgi również za dorosłe dzieci. Chodzi o dzieci, które po uzyskaniu pełnoletności wciąż uczą się oraz o dzieci chore lub niepełnosprawne (otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny). W przypadku dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny ulga przysługuje niezależnie od ich wieku. W przypadku dzieci uczących się ulga przysługuje do 25. roku życia, a dodatkowo rodzice utracą ją, jeżeli dziecko wzięło ślub lub zarobiło w trakcie roku więcej niż 3091 zł.

Ulga rehabilitacyjna

Przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ich opiekunom i umożliwia odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacji, na przykład dojazdów do ośrodków rehabilitacji, przystosowania mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności czy opieki pielęgniarki.

Ulga za darowizny

Ulga za darowizny nie jest często wykorzystywaną ulgą przez podatników. Polega ona na odliczeniu od dochodu darowizn przekazanych na organizację pożytku publicznego (nie chodzi tutaj o 1% podatku, ale darowiznę z własnych środków) lub na cele kościelne. Nie każdy wie, że jako darowizna jest traktowana również krew przekazana w ramach honorowego krwiodawstwa. 1 litr krwi i jej składników jest traktowany jak darowizna w wysokości 130 zł.

Ulga za internet

Obecnie można z niej skorzystać jedynie dwa lata z rzędu, obowiązuje więc dla tych podatników, którzy nie korzystali jeszcze z tej ulgi lub rok temu skorzystali po raz pierwszy. Dotyczy zarówno stacjonarnego internetu, jak i mobilnego.

Opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic

Ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy przez cały poprzedni rok posiadali wspólność majątkową. Jest to korzystny sposób opodatkowania dla małżeństw, w których istnieje duża rozbieżność zarobków między dwoma małżonkami lub w których pracował tylko jeden z małżonków.

Na takich samych zasadach mogą rozliczyć podatek wspólnie z dzieckiem samotni rodzice.

Ulga na zasadzie praw nabytych

W ostatnich latach wiele ulg zostało zlikwidowanych, jednak z niektórych z nich wciąż mogą korzystać podatnicy, którzy nabyli do nich prawo przed ich likwidacją. Dotyczy to ulgi remontowej, budowlanej, odsetkowej oraz ulgi za wyszkolenie uczniów.

Dowiedz się więcej: