Co roku w okresie rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w mediach ruszają kampanie społeczne, które mają zachęcić podatników do przekazywania 1 proc. podatku na konkretne organizacje pożytku publicznego. Czy i kiedy można przekazać swój 1 proc. podatku?

Kto może skorzystać?

Nie wszyscy podatnicy rozliczający się z tytułu swoich dochodów lub przychodów z fiskusem, z uwagi na konieczność odprowadzenia od nich podatku dochodowego od osób fizycznych, będą mogli odpisać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

 

Nie jest to możliwe między innymi wówczas, gdy podatnik decyduje się na rozliczenie podatkowe za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego (więcej na ten temat). Przy rozliczaniu pracownika przez pracodawcę na druku PIT-40, czy rencistę lub emeryta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na druku PIT-40A, nie będzie możliwości przekazania 1 proc. podatku dla wybranej OPP.

 

Przy samodzielnym składaniu deklaracji rocznych we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, zwykle podatnicy mogą przekazać 1% podatku należnego fiskusowi na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warunkiem odpisu jest to, aby podatnik miał w ogóle podatek do zapłaty do Urzędu Skarbowego. Z możliwości wsparcia OPP za pośrednictwem odliczenia 1% podatku, skorzystają:

  • Podatnicy opłacający podatek na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%, jeśli rozliczają się samodzielnie na drukach PIT-36 lub PIT-37. Nie ma przy tym znaczenia, czy pozyskują oni dochody za pośrednictwem płatnika czy bez tego pośrednictwa.
  • Podatnicy uzyskujący w poprzednim roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych rozliczający się z wykorzystaniem druku PIT-38.
  • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składający deklaracje podatkowe na drukach PIT-28.
  • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z opodatkowania za pomocą podatku liniowego, w wysokości 19%, rozliczający się na druku PIT-36L.

 

1% swojego podatku przekażą organizacjom pożytku publicznego emeryci i renciści, o ile sami wypełniają oni swoje rozliczenie podatkowe na drukach PIT-37. Nie ma możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz OPP przy rozliczaniu się za pośrednictwem karty podatkowej.

 

Tylko na rzecz organizacji pożytku publicznego

 

Nie można przekazać 1 proc. swojego podatku dochodowego, należnego fiskusowi i wykazanego w rozliczeniu rocznym, na dowolny cel czy dowolnej osobie. Można tego dokonać wyłącznie na rzecz organizacji pożytku publicznego. Listę OPP tworzy minister, podając na niej nazwę organizacji oraz numer KRS, który podatnik musi wpisać w odpowiedniej rubryce swojego rozliczenia rocznego. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim trybie składana jest deklaracja - osobiście, pocztą tradycyjną czy przez internet. W rubryce służącej do przekazania 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać, ale nie może być ona wyższa niż 1 proc. podatku należnego.