Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadziła kilka istotnych zmian związanych z korzystaniem ulgi na dzieci (inaczej zwaną ulgą prorodzinną). Na sporo korzyści będą mogły liczyć przede wszystkim rodziny wielodzietne, które w 2015 roku będą mogły odliczyć ulgę prorodzinną wyższą o 20%. To jednak nie jedyne zmiany, jakie rząd przygotował dla polskiego podatnika. Co jeszcze zmieniło się w kwestii ulgi na dzieci przy rozliczaniu PIT-ów?

Nowe zasady korzystania z ulgi prorodzinnej w najmniejszym stopniu dotkną rodziny posiadające jedno lub dwoje dzieci. Podobnie jak w rozliczeniu za rok 2013, podatnicy korzystający z tej ulgi, będą mogli liczyć na zwrot w wysokości 1112 złotych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku tzw. rodzin wielodzietnych, dla których nowe zasady ulgi prorodzinnej są zdecydowanie korzystniejsze.

 

Ulga prorodzinna większa o 20%

Przy składaniu PIT-u za rok 2014, rodziny posiadające więcej niż dwoje dzieci, będą mogły liczyć na kwotę odliczenia wyższą o 20% w porównaniu do poprzedniego zeznania podatkowego. Jak to wygląda w praktyce? Kwota ulgi prorodzinnej w przypadku posiadania trojga dzieci zostanie zwiększona o 332 złote, a każde kolejne dziecko w rodzinie sprawi, że rodzice będą mogli liczyć na kwotę odliczenia podwyższoną nawet o 475 zł. Dodatkową korzyścią dla rodzin wielodzietnych jest fakt, że finansowo ulgę prorodzinną odczują one już na początku przyszłego roku (tutaj przeczytasz więcej na temat ulgi na dzieci).

 

Dopłaci Urząd Skarbowy

To nie koniec zmian w uldze na dzieci. Od teraz przy składaniu zeznania podatkowego PIT, w przypadku gdy ulga przekroczy kwotę należnego podatku, to Urząd Skarbowy zwróci brakującą kwotę na identycznych zasadach, jak w przypadku nadpłaty podatku. Dla rodzin wielodzietnych, w których dochód na jednego członka nie jest zbyt wygórowany, tę wiadomość z pewnością należy uznać za wyjątkowo istotną. W praktyce sprawa wygląda następująco: osoby o zbyt niskim dochodzie i niskich podatkach skorzystają z pełnej ulgi dzięki pieniądzom z budżetu krajowego.

 

Nowy formularz PIT

Zmiany w korzystaniu z ulgi na dzieci wiązały się z wprowadzeniem nowego formularza dla podatników. Oznaczony on jest symbolem PIT/UZ. Wypełnić go można zarówno w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków, jak i w sytuacji rozliczenia indywidualnego. Ważne jednak, że kwota , o której zwrot ubiega się podatnik, nie może być większa od sumy składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zmianie uległ również czas oczekiwania na zwrot. Od teraz rodziny korzystające z ulgi dostaną kwotę odpisu w ciągu 30 dni od złożenia zeznania podatkowego.

Dla kogo ulga na dzieci?

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym (tym drugim tylko jeśli, dziecko mieszka razem z nimi). Skorzystać z ulgi prorodzinnej może skorzystać podatnik, jeśli dziecko jest małoletnie i nie zawarło związku małżeńskiego. Ulga ta również należy się rodzicom dzieci studiujących, które nie przekroczyły 25. roku życia, a ich dochód roczny nie wyniósł więcej niż 3089 zł. Ulga na dzieci należy się również rodzicom dzieci pobierających zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek socjalny bez względu na wiek potomków.