System Zarządzania Środowiskiem, czyli ISO 14001 z powodzeniem wprowadzany jest przez wiele firm z sektora budowlanego – szczególnie tych, specjalizujących się w produkcji materiałów budowlanych.

W dobie ochrony środowiska naturalnego „na celowniku” znajdują się przedsiębiorstwa, których działalność ma negatywny wpływ na przyrodę. Takich w branży budowlanej jest sporo. Część z nich, na przykład cementownie emitują w procesie produkcji dwutlenek węgla. Inne korzystają z zasobów naturalnych, by po ich wydobyciu pozostawić puste wyrobiska kopalni odkrywkowych.

Aby przyszłe pokolenia nie były straszone przez opuszczone tereny pogórnicze, tworzy się zawczasu plany ich rekultywacji. Po zakończeniu wydobycia planowane są tam najczęściej tereny rekreacyjne.

Dlatego producenci materiałów budowlanych realizują zawansowane programy ochrony środowiska, współpracując z lokalnymi władzami a także z zewnętrznymi organizacjami, np. WWF. Dodatkowo wdrożenie normy ISO 14001 stanowi potwierdzenie, że działają oni w zgodzie ze środowiskiem naturalnym na każdym etapie pracy – budowy zakładu przemysłowego, produkcji i dystrybucji wyrobów.

Posiadanie ISO 14001 poprawia także wizerunek firmy w oczach klientów i pracowników, ale nie tylko. To także zmniejszenie kosztów działania przez m.in. lepszą efektywność zużycia surowców, bardziej innowacyjna i optymalna polityka doboru surowców, lepsza gospodarka odpadami. Inne zalety to między innymi zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków zanieczyszczenia środowiska.

 Jak wdrożyć system ISO 14001?

Wdrożeniem systemu ISO 14001 zajmuje się najczęściej firma zewnętrzna, która przeprowadza wstępny przegląd środowiskowy, a następie razem z wyznaczonym zespołem roboczym w firmie zleceniodawcy przygotuje system zarządzania środowiskowego. Oczywiście każdy członek zespołu powinien przejść  szkolenia ISO, aby efektywnie uczestniczyć w pracach.

Następny etap to wdrożenie stworzonego systemu. Dużą rolę odgrywa tu poziom wiedzy nt. ISO 14001 wśród pracowników zleceniodawcy. Dlatego także tu warto pomyśleć o kolejnej rundzie szkoleń ISO, realizowanych zarówno za pomocą metod tradycyjnych jak i elearningowych. Po tym etapie następuje certyfikacja prowadzona przez niezależną jednostkę. Ostatnim i nigdy nie kończącym się krokiem jest monitorowanie wdrożonego systemu i prowadzenie działań korygujących.