Nowelizacja kodeksu cywilnego ma nieść ze sobą również pewne nowości związane z prawem spadkowym. Projekt dotyczy ograniczenia kręgu dalszych spadkobierców ustawowych, ale też rozszerzenia zakresu przyczyn mogących prowadzić do niegodności dziedziczenia. Nadchodzą zmiany, które mają również ułatwić proces nabywania spadku. Czego będzie dotyczyła nowelizacja?

Dziedziczenie ustawowe

Istnieją dwie drogi dziedziczenia, wynikające z prawa spadkowego (https://adwokatprzybylska.pl/prawo-spadkowe/) – jedna wynikająca z ustawy (dziedziczenie ustawowe) oraz druga z racji napisanego testamentu (spadkobiercy testamentowi). Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie ostatnią wolę krąg, spadkobierców zostaje zawężony, chyba, że powołani do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Wówczas do dziedziczenia powołuje się krewnych na drodze ustawy. Według niej do pierwszej grupy spadkobierców należy małżonek oraz dzieci. Druga grupa obejmuje rodziców spadkodawcy, o ile zmarły nie miał dzieci. Jeżeli któryś z rodziców nie dożył otwarcia spadku, dziedziczy go jego rodzeństwo, a następnie zstępni. Cały spadek przypada małżonkowi, jeżeli zmarły nie ma już rodziców i ciotek lub wujów. Przykładowo – Pan Andrzej miał żonę, ale nie miał dzieci. Po jego śmierci majątek dziedziczy żona oraz jego rodzice. Tata Pana Andrzeja nie żyje, ale miał brata i siostrę. Wówczas część majątku, która miała przypaść ojcu, przechodzi na ciotkę oraz wuja.

Trzecią grupą są dziadkowie spadkodawcy, którzy dziedziczą, jeżeli nie ma dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa lub dzieci rodzeństwa. Jeżeli któryś z dziadków nie żyje, jego część przechodzi na jego zstępnych – dzieci, wnuki i dalsze pokolenia. Spadek może również przypaść dzieciom małżonka (pasierbom), a w dalszej kolejności gminie lub Skarbowi Państwa. Proponowana nowelizacja ma zawęzić krąg spadkobierców do trzeciej grupy, co pozwoli ograniczyć konieczność szukania spadkobierców. Na każdym etapie postępowania spadkowego stronom powinien towarzyszyć adwokat, który specjalizuje się w prawie spadkowym (https://adwokatprzybylska.pl/). Dzięki niemu dopełnienie wszelkich formalności stanie się dużo łatwiejsze.

Inne zmiany wynikające z nowelizacji

Rozszerzony zostanie również katalog przesłanek związanych z uznaniem kogoś za osobę niegodną dziedziczenia. Został dodany powód uporczywego niewykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy lub uporczywego uchylania się od sprawowania opieki nad spadkodawcą. Dopracowane mają zostać również przepisy związane z terminem na złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Obecnie oświadczenie trzeba złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Projekt zakłada, że złożenie wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie wystarczające do zachowania sześciomiesięcznego terminu na podjęcie decyzji. Zmian jeszcze nie ogłoszono, ale istnieje duża szansa, że wejdą w życie jeszcze w tym roku.