Jeżeli jesteś posiadaczem gruntu oznaczonego jako las, masz obowiązek zapłaty podatku leśnego. W takiej sytuacji warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi sposobu rozliczenia z fiskusem. Sprawdź, co warto wiedzieć o podatku leśnym!

 1. Co to jest podatek leśny?
 2. Deklaracja DL-1 – dla kogo?
 3. Deklaracja IL-1 – kto powinien wypełnić?
 4. Informacja podatkowa – gdzie znajdziesz pomoc?
 5. Deklaracja podatkowa online

Posiadanie lasu jest związane z koniecznością zapłaty odpowiedniego podatku. Każdy właściciel lasu jest zobowiązany do opłacania podatku leśnego. Jeżeli jesteś posiadaczem gruntu leśnego i chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, to koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem.

Co to jest podatek leśny?

Podatek leśny to jeden z podatków lokalnych, który jest płacony w gminach. Podatek leśny jest pod wieloma względami zbliżony do podatku rolnego. Stawki podatku leśnego są ustalane w Urzędzie Gminy. Do zapłaty takiego podatku zobowiązani są wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze samoistni lasów.

Deklaracja DL-1 – dla kogo?

DL-1 to deklaracja na podatek leśny. Formularz DL-1 mają obowiązek wypełniać osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami lasów;
 • są samoistnymi posiadaczami lasów;
 • są użytkownikami wieczystymi lasów;
 • są posiadaczami lasów, które stanowią własność Skarbu Państwa / jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz DL- 1 przeznaczony jest również dla każdej osoby fizycznej, będącej współwłaścicielem lub współposiadaczem lasu z osobą prawną lub jednostką organizacyjną (a także spółkami, które nie posiadają osobowości prawnej). Służy on do wykazania lasów, które podlegają opodatkowaniu lub zwolnieniu z opodatkowania leśnego. Deklaracja DL-1 powinna być złożona w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca, w którym znajduje się nieruchomość. Deklarację należy złożyć do 15 stycznia każdego roku podatkowego. Terminowe złożenie deklaracji chroni przed konsekwencjami w postaci kary finansowej. Warto pamiętać, że formularz DL-1 należy złożyć razem z odpowiednimi załącznikami. Załącznik ZDL-1 należy wypełnić, aby wykazać lasy, które podlegają opodatkowaniu. Z kolei ZDL-2 to załącznik służący do wykazania lasów, które są zwolnione z opodatkowania.

Deklaracja IL-1 – kto powinien wypełnić?

Deklaracja IL-1 to tzw. informacja o lasach. Jest ona przeznaczona dla każdej osoby fizycznej, która jest:

 • właścicielem lasu;
 • użytkownikiem wieczystym lasu;
 • posiadaczem lasu;
 • posiadaczem lasu będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja podatkowa – gdzie znajdziesz pomoc?

Zastanawiasz się, w jaki sposób rozliczyć podatki, jaki formularz wypełnić lub czy przysługują Ci jakieś ulgi podatkowe? Z pomocą przychodzi Krajowa Informacja Podatkowa. Jest to infolinia, za pośrednictwem której ekspert podatkowy może odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania związane podatkami.

Deklaracja podatkowa online

Deklarację podatkową można rozliczyć na trzy sposoby. Możesz udać się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, wysłać deklarację listownie lub rozliczyć się online. Deklaracja podatkowa online to najszybszy i najwygodniejszy sposób na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym.

Każdy posiadacz lasu powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym za pomocą odpowiedniego formularza. Warto znać podstawowe zasady rozliczania się z fiskusem, aby uniknąć otrzymania kary za nierozliczenie się. Terminowe złożenie deklaracji ochroni Cię przed nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci kary finansowej.