Zrzeczenie się spadku tak naprawdę obejmuje umowę dotyczącą spraw przyszłych, zawartą między spadkobiercą a spadkodawcą – jednak jeszcze za jego życia. Przyjęło się mimo to mówić także o zrzeczeniu się spadku, gdy mamy na myśli jego odrzucenie już po śmierci spadkodawcy. Warto o tym pamiętać, że te nazwy niekoniecznie są wymienne, a praktyka językowa może doprowadzać do pewnych nieporozumień.

Zrzeczenie się spadku – odrzucenie spadku

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) lub też spadek odrzucić.
Na mocy art. 1015 Kodeksu cywilnego spadkobierca ma sześć miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Termin liczy się od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o swoim powołaniu do spadku. Nie można jednak odwołać złożonego oświadczenia. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie natomiast można złożyć w sądzie lub przed notariuszem.

W ten sposób odrzuca się spadek, zanim doszło do innych formalności związanych z dziedziczeniem.

Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby

Oczywiście możliwe jest także zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby, czyli – według prawa – zbycie spadku. Jeżeli wcześniej doszło do aktu poświadczenia dziedziczenia, to oznacza, że spadek został już przyjęty. Mówi o tym artykuł 1053 Kodeksu cywilnego: „Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części”. Istotne jest to, że zbycie spadku musi być dokonane za pomocą aktu notarialnego.

Udziały w tytule prawnym, to jest we współwłasności lub prawie spółdzielczym, oczywiście są także możliwe do zbycia. W przypadku nieruchomości oczywiście należy pamiętać o akcie notarialnym. Co ważne, zbycie oznacza bezpłatne przeniesienie (darowiznę), ale także sprzedaż czy zamianę. Zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby to także dział spadku ze zniesieniem współwłasności.

Bibliografia: