Podjęcie decyzji o rozstaniu małżonków nie należy do prostych zadań. Jeśli już jednak ona nastąpi, to małżonkowie muszą się nastawić i przygotować do załatwienia wielu formalności. Niestety, bez tych formalności uzyskanie przez nich rozwodu absolutnie nie będzie możliwe.

Podjęcie decyzji o rozstaniu małżonków nie należy do prostych zadań. Jeśli już jednak ona nastąpi, to małżonkowie muszą się nastawić i przygotować do załatwienia wielu formalności. Niestety, bez tych formalności uzyskanie przez nich rozwodu absolutnie nie będzie możliwe. Kiedy rozwód jest możliwy? Wyłącznie wtedy, gdy zostanie przeprowadzona sprawa w sądzie. To z kolei związane jest z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego pozwu, wynajęcia prawnika i oczywiście poniesienia pewnych kosztów.

Rodzaje rozwodów
W przypadku, gdy decyzja o rozstaniu została już ustalona, w pierwszej kolejności należy określić stanowisko dotyczące tego, w jakiej formie małżonkowie chcą się rozwieść. Chodzi tutaj oczywiście o kwestię winy za rozpad małżeństwa. Ważnym aspektem jest tutaj to, że Polskie prawo dopuszcza dwa rodzaje rozwodów. Jeden z orzeczeniem o winie obojga małżonków lub jednego małżonka, drugi rozwód jest bez orzekania o jakiejkolwiek winie. Obowiązkiem sądu, mimo wszystko jest określenie winy. W przypadku, gdy oboje małżonkowie złożą zgodny wniosek, o tym aby ich małżeństwo zostało rozwiązane bez orzekania o winie, sąd może przychylić się do tej prośby i w konsekwencji orzec w taki sposób, by żaden z małżonków nie musiał ponosić odpowiedzialności i winy za rozstanie.

Gdzie możemy złożyć pozew?
Pozew możemy złożyć w Sądzie Okręgowym, w okręgu którego małżonkowie mieszkali wspólnie. Jeśli jednak mamy do czynienia z sytuacją, gdzie każdy z małżonków mieszkał w zupełnie innym miejscu, pozew rozwodowy będzie można złożyć w sądzie, który zlokalizowany jest w okręgu miejsca zamieszkania pozwanego. Prawo do wniesienia pozwu rozwodowego posiadają oczywiście obie strony. Pamiętajmy jednak, że powyższa właściwość sądu dotyczy także ewentualnego wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?
Z reguły sprawy rozwodowe trwają od ok. 3 miesięcy do 2 lat. Wymagają one przeprowadzenia kilku większych rozpraw. Zdarzają się rozwody, które uzyskiwane są już podczas pierwszej wizyty w sądzie, jednak należą one do rzadkości.

Każdy rozwód wymaga z pewnością wielu poświęceń – zarówno czasu, wysiłku jak i kosztów. Aby uczynić go możliwie najmniej dotkliwym, warto skorzystać z pomocy adwokata, który krok po kroku przeprowadzi małżonków przez poszczególne etapy sprawy. Do zadań adwokata należy przede wszystkim objaśnienie wszelkich występujących zawiłości oraz pomoc w osiągnięciu najkorzystniejszego wyroku. Mając adwokata u boku, możemy być pewni, że odciąży nas od wielu obowiązków, na które bylibyśmy zdatni sami.