Zdecydowana większość kobiet po rozwodzie chciałaby wrócić do swojego poprzedniego nazwiska. To symboliczne odcięcie się od eksmałżonka jest możliwe, choć warto zaznaczyć, że nie mamy takiego obowiązku prawnego. Na zmianę nazwiska po rozwodzie mamy 3 miesiące od daty uzyskania rozwodu przez Sąd. Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie, jakie dokumenty są wymagane? Co się stanie, kiedy przekroczymy wyznaczony przez ustawodawcę termin? O tym w artykule.

Zmiana nazwiska po rozwodzie - masz na to 3 miesiące

Przepisy kodeksu rodzinnego mówią jasno - zmiana nazwiska po rozwodzie może nastąpić tylko w przeciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. To bardzo ważne, bo nie ma żadnej możliwości przedłużenia tego terminu, nawet jeśli wystąpiły ważne powody (np. ciężka choroba, pobyt za granicą), dla których wniosek ten nie został złożony.

Jakie dokumenty potrzebne będą do zmiany nazwiska?

Aby zmienić nazwisko po rozwodzie, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego lub polskiego konsulatu (w przypadku pobytu za granicą). Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku to ważny dowód osobisty, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa + prawomocny wyrok sądu. Konieczny będzie też dowód uiszczania opłaty skarbowej.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składamy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub w konsulacie, uiszczając opłatę 11 zł. Natomiast pierwszy i każdy następny odpis skrócony będzie kosztował 22 zł.

Czy mogę wrócić do nazwiska panieńskiego?

Zmiana nazwiska po rozwodzie pozwala na powrót do nazwiska noszonego przez kobietę przed zawarciem małżeństwa, które właśnie się rozpadło. Jeśli przed jego zawarciem kobieta nosiła nazwisko poprzedniego męża (które z jakiś powodów nie zostało zmienione), wróci do jego nazwiska. W tej sytuacji nie ma możliwości powrotu do nazwiska panieńskiego.

Przekroczenie terminu 3 miesięcy

Po upływie 3 miesięcy zmiana nazwiska nadal jest możliwa, ale toczy się już na drodze administracyjnej. W takiej sytuacji musimy przedstawić we wniosku ważny powód, dla którego chcemy zmienić nazwisko. To trudniejsza i dłuższa droga, dlatego warto zmieścić się w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie.

Czy można zmienić nazwisko dziecka po rozwodzie?

Istnieje taka możliwość. Dziecko w wieku powyżej lat 13 musi podjąć taką decyzję samodzielnie, w innym przypadku z wnioskiem musi wystąpić rodzic. Co bardzo ważne, wymagana jest zgoda również drugiego rodzica. Wyjątkiem jest tylko kilka sytuacji - utracenie praw rodzicielskich, brak zdolności do czynności prawnych lub śmierć drugiej strony. Zmiana nazwiska po rozwodzie nie zwalnia z obowiązku wnoszenia alimentów ani nie ogranicza możliwości spotkań z dzieckiem.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Kancelarii Prawnej KTMH.PL w Rzeszowie