Pracodawcy, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów, coraz częściej oferują pracownikom atrakcyjne benefity pozapłacowe w postaci kart sportowych, darmowej opieki medycznej lub prywatnej emerytury. Sprawdź, jakie korzyści daje dołączenie do Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Szukasz nowej pracy – pomyśl o emeryturze

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów, zwłaszcza w takich branżach jak: przemysł, handel i sprzedaż czy bankowość, finanse i ubezpieczenia, rynek pracy nieustannie otwiera się na pracownika. Coraz więcej firm stara się być postrzeganych jako społecznie odpowiedzialne, jednym z podstawowych elementów polityki kadrowej czyniąc uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Prywatna emerytura w zasięgu ręki

Pracowniczy Program Emerytalny to forma grupowego oszczędzania wchodząca w skład III filaru emerytalnego niezależnego od ZUS-u i OFE. Działanie Pracowniczych Programów Emerytalnych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1449). Ponadto pracodawca ma obowiązek zarejestrować PPE w Komisji Nadzoru Finansowego. Warunki działania danego programu są zawarte w umowie zakładowej jednakowej dla wszystkich pracowników.

Udział w PPE jest dobrowolny. Pracownik wypełnia jedynie deklarację o chęci przystąpienia do programu, a regularne odprowadzanie składek leży w gestii pracodawcy. W przypadku kolejnej zmiany pracy wszystkie zgromadzone środki można przenieść do PPE prowadzonego przez nowego pracodawcę, dokonując tzw. wypłaty transferowej. Jeśli nie mamy takiej możliwości, zaoszczędzoną gotówkę można pozostawić w PPE albo ulokować na IKE, czyli Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

Jakie korzyści daje PPE?

Podstawową zaletą dołączenia do PPE jest możliwość otrzymania po osiągnięciu wieku emerytalnego prywatnej emerytury, niezależnej od ZUS-u i OFE. Ponadto uczestnicy programów mogą także skorzystać z atrakcyjnych ulg podatkowych: zostają zwolnieni z podatku od wypłaty środków po przejściu na emeryturę oraz podatku od spadków i darowizn przy wypłacie środków przez spadkobierców w przypadku śmierci uczestnika programu.

Jeżeli pracownik nie złoży wcześniej wniosku o wypłatę lub przeniesienie środków do innego PPE, otrzyma je po ukończeniu 70. roku życia, jednorazowo lub w ratach. Pieniądze zostaną zwrócone także w sytuacji, jeśli pracodawca zdecyduje się na likwidację PPE.

Kapitał zgromadzony w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego po osiągnięciu przez pracownika wieku uprawniającego do wypłaty środków może zostać wykorzystany w dowolny sposób. Zmieniając pracę, warto więc sprawdzić, czy nowy pracodawca oferuje benefit w postaci prywatnej emerytury.