Znaczenie międzynarodowego transportu drogowego dla gospodarki Polski wzrosło z chwilą przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i liberalizacją przepisów transportowych na jej terenie.

Diametralnie zwiększyła się ilość przewożonych towarów i zapotrzebowanie na zawodowych kierowców, które jednak nie przekłada się na liczbę zainteresowanych pracą. Czy istnieje szansa na zmianę sytuacji na rynku?

Wpływ niedoborów kadrowych na rozwój gospodarki

Takie firmy transportowe jak Dasko Logistics systematycznie rozszerzają swoją działalność, co wiąże się z zapotrzebowaniem na kolejnych kierowców międzynarodowych www.dasko.com.pl . Braki na rynku kierowców zawodowych powodują jednak problemy logistyczne, co w długofalowej perspektywie będzie przekładać się na wyhamowanie rozwoju polskiej gospodarki. Zbyt mała liczba kierowców oznacza ograniczenie ilości eksportowanych towarów.

Dane obrazujące problem braku wykwalifikowanych kierowców

Według raportu „Rynek pracy kierowców w Polsce” przygotowanego przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” tempo wzrostu ilości przewozów w latach 2004-2014 było wyraźnie większe niż wzrost zatrudnienia kierowców. Spowodowało to, że zwiększyła się intensywność pracy dotychczasowych kierowców. Zakłada się, że niezbędny jest przyrost zatrudnienia kierowców o 20%, aby zapewnić wysoką efektywność organizacji przewozów. Według szacunkowych danych potrzebnych jest o około 100 tysięcy zawodowych kierowców więcej niż ma to miejsce w chwili obecnej. Biorąc pod uwagę, że część osób rezygnuje z zawodu, a niewiele więcej każdego roku zdobywa kwalifikacje, uzupełnienie niedoborów kadrowych w tym momencie wydaje się nieosiągalne w najbliższych latach. Co roku wstępną kwalifikację uzyskuje zaledwie 35 tysięcy osób, a powinno przynajmniej 60 tysięcy.

Dlaczego praca kierowcy międzynarodowego nie cieszy się dużym zainteresowaniem?

Wynagrodzenie kierowców międzynarodowych jest atrakcyjne w porównaniu z innymi branżami, ale dla wielu osób i tak nie jest adekwatne do ponoszonych przez nich konsekwencji takich jak wiele samotnych godzin w drodze i rozłąka z rodziną. Poziom satysfakcji z wyposażenia pojazdu, jak i relacji z przełożonymi również często jest poniżej poziomu oczekiwań. Dla potencjalnych pracowników, którzy chcieliby pracować w transporcie międzynarodowym największą barierą są wygórowane koszty, jakie muszą ponieść w związku z obowiązkowymi kursami i egzaminami. Jest to szczególny problem dla osób młodych, które też nie mogą od razu liczyć na pracę na trasach międzynarodowych, ponieważ pracodawcy preferują tutaj doświadczonych kierowców. Niestety szkolenia zwykle nie są dostosowane do potrzeb rynkowych i nie wyposażają młodych kierowców w najważniejsze umiejętności, dlatego też nie należy się dziwić pracodawcom. Oprócz umiejętności technicznych kierowcom brakuje również miękkich kompetencji związanych z kontaktami interpersonalnymi, które są niezbędne, aby cały plan przewozu był realizowany bez zakłóceń.