Praca operatora wózka jezdnego podnośnikowego jest odpowiedzialna i niebezpieczna. Operator musi zapewnić bezpieczeństwo własne, transportowanego towaru i osób postronnych.

Przepisy BHP

Pracodawca przed dopuszczeniem operatora do pracy na wózku widłowym ma obowiązek zapoznania go z warunkami BHP na terenie zakładu pracy i wynikającymi z nich obowiązkami. Pracownik przede wszystkim musi mieć odpowiednie uprawnienia i imienną zgodę na dopuszczenie do kierowania wózkiem jezdnym na terenie zakładu pracy.

Przed rozpoczęciem pracy operator musi każdorazowo sprawdzać poprawność działania wszystkich układów wózka, a więc przede wszystkim układu jezdnego, hamulcowego, podnośnikowego. Dodatkowo działanie sygnalizatorów świetlnych. Niezwykle istotne z punku widzenia bezpieczeństwa jest sprawdzenie kabiny kierowcy. To jej dobry stan ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo operatora w razie upadku towaru.

Ze względów bezpieczeństwa operatorzy powinni przestrzegać norm dotyczących ciężaru przenoszonych towarów. Absolutnie zabronione jest przekraczanie dopuszczalnego obciążenia.

Zakazane jest także podnoszenie lub opuszczanie wideł w trakcie jazdy wózka, czynności te należy prowadzić, gdy pojazd stoi.

 

 

Przepisy BHP ściśle określają także maksymalne prędkości, które mogą rozwijać wózki w określonych warunkach:

  • 18 km/h – długie odcinki proste,

  • 12 km/h – w pobliżu budynków,

  • 6 km/h –na terenie magazynów,

  • 3 km/h – tereny o ograniczonej widoczności i z ruchem pieszym.

Zwłaszcza te ostatnie okoliczności nakładają na operatora obowiązki szczególnej ostrożności. Powinna pomagać mu wtedy dodatkowa osoba informująca o ewentualnych przeszkodach i blokująca poruszanie się osób postronnych. Operator odpowiada za bezpieczne przemieszczanie ładunku, dlatego powinien szczególną uwagę zwracać na jego właściwe rozmieszczenie na widłach. Znacznie ułatwiają to zadanie europalety, które dostosowane są rozmiarami do rozstawu wideł.

Już wiesz na czym polega praca operatora wózka widłowego? Jeśli tak i wciąż jesteś zainteresowany podjęciem pracy na niniejszym stanowisku skontaktuj się z Nami poprzez Naszą stronę internetową www.dunpol.com.pl. Firma Dunpol zajmuje się jednocześnie sprzedażą jak i wynajmem wózków widłowych, jak również ich kompleksowych serwisem oraz naprawą.