Leasing maszyn czy samochodów osobowych to dostarczanie osobie lub firmie korzystającej z leasingu określonych rzeczy np. maszyn czy samochodów osobowych właśnie w zamian za płacenie określonej kwoty w ostępach ratalnych.

Przedmiot umowy należy do leasingodawcy, chociaż w przypadku leasingu finansowego po zakończeniu umowy obiekt staje się własnością leasingobiorcy. Leasing to świetne rozwiązanie dla nowych na rynku firm, które nie posiadają odpowiednio dużych zasobów finansowych, aby dane urządzenie czy samochód zakupić oraz dla firm, które nie są uznawane przez banki za posiadające zdolność kredytową.

Łatwy dostęp do źródła finansowania
Leasingodawca zachowuje prawo własności do danej przedmiotu przez cały okres trwania umowy, a więc wymagania w stosunku do leasingobiorcy nie są zbyt restrykcyjne. O wiele łatwiej jest dostać zgodę na leasing samochodów używanych czy nowych niż kredyt na ich zakup w banku. Leasing jest więc świetnym rozwiązaniem dla firm z zadłużeniem, którym banki nie chcą udzielać kolejnych kredytów.

Nisze koszty za sprawą umów grupowych

Leasingobiorca może korzystać z niższych kosztów usług związanych z transakcją leasingową oraz znacznie lepszych warunków dostawy niż te dostępne na rynku. Wynika to z przywilejów leasingodawcy, które są skutkiem umów grupowych zawieranych z dostawcami.

Korzyści podatkowe

W przypadku leasingu operacyjnego raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu. Pozwala to na kształtowanie rachunku zysków i strat poprzez dostosowywanie warunków umowy leasingu do indywidualnych potrzeb leasingobiorcy. Z kolei podczas finansowania przez leasing finansowy zakupu środków trwałych z grupy 3-6, których okres amortyzacji przekracza 5 lat można skrócić go do 5 lat właśnie.

Korzyści bilansowe

Leasing operacyjny niezaliczany jest do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na poprawę wskaźnika ROA. Suma aktywów nie ulega zmianie przy wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest też widoczny jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy. W zasadzie więc przedmiot leasingu nie pogarsza stosunku zadłużenia do kapitału własnego. Pomaga za to utrzymać silny wizerunek danej firmy.

Leasing zwrotny to szansa na uwolnienie zamrożonych środków

Dla firm, które zakupiły już na własność środki trwałe istnieje możliwość zastosowania leasingu zwrotnego. Leasingodawca odkupuje środki trwale od leasingobiorcy, a potem je mu wydzierżawia. Dzięki temu można uwolnić środki zamrożone w zakupionym sprzęcie, co dobrze wpływa na przepływ pieniędzy w firmie.

Suma opłat leasingowych bywa niższa od kosztów zakupu danego dobra

Transakcje leasingowe pozwalają na skorzystanie z możliwości bieżącego reagowania na rozwój techniki. W ten sposób wymieniać można starsze dobra inwestycyjne na coraz lepsze i nowsze. Dotyczy to leasingu operacyjnego, gdzie leasingobiorca nie musi korzystać z przedmiotu leasingu przez dłuższy czas. To ważne w przypadku urządzeń elektronicznych takie jak komputery. Leasingobiorca ponosi opłaty i wykorzystuje wynajmowane przedmioty, wtedy kiedy może je w pełni wyeksploatować.

Artykuł poleca alpinaleasing.pl

loading...

Porady dla czytelników

loading...
loading...