Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez samochodu. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje do realizacji celów działalności prywatne auto, jednak coraz więcej osób skłania się w kierunku alternatywnej opcji, czyli zakup samochodu firmowego.

Salony samochodowe posiadają atrakcyjne ofert dla takich klientów a sama decyzja kupna samochodu dla firmy niesie ze sobą wiele korzyści związanych ze sposobem rozliczania związanych z tym wydatków.

Samochód jako środek trwały

W świetle obecnych przepisów środkiem trwałym jest składniki majątku, którego przewidywany czas użytkowania jest dłuższy niż rok oraz spełnia następujące kryteria:

  • jest własnością bądź współwłasność podatnika;
  • zostały kupiony bądź wytworzony we własnym zakresie;
  • jest kompletne oraz nadaję się do użytku;
  • zostanie wykorzystany w ramach potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź przekazany do używania w ramach umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Samochód spełniający wszystkie warunki środków trwałych będących częścią majątku, powinno się wpisać do ewidencji środków trwałych nie później niż po miesiącu przekazania go do użytkowania oraz poddać go amortyzacji.

Zobacz: Auto firmowe Skoda-flota.pl

Samochody firmowe a 50% podatku VAT

Według obecnie obowiązującego polskiego prawa każda firma ma możliwość zakupić pojazd. Dodatkowo przedsiębiorstwa, które rozliczają się z podatku VAT, posiadają prawo do odliczenia od 50 do 100% kwoty podatku od kosztów uzyskania przychodu. Możliwość odliczenia 50% podatku VAT od zakupu pojazdu posiadają firmy, które wykorzystują auto zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Pozostałe 50% VAT firma może wpisać w koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo od 1 lipca 2015 roku przedsiębiorca posiadający auto firmowe, które wykorzystuje również w celach prywatnych ma możliwość odliczenia 50% podatku VAT od kupowanego paliwa napędowego.

Samochody firmowe a 100% podatku VAT

Schody rozpoczynają się dla tych przedsiębiorców, którzy chcieli by odprowadzić 100% podatku VAT od zakupionego auta. Osoby te muszą spełnić kilka dodatkowych warunków. Firma zaopatrująca się w auto, które nie może przekraczać masy 3,5 tony (w tym samochodu osobowego), ma możliwość odliczyć podatek VAT pod warunkiem, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych a kwota zakupionego pojazdu nie przekroczy 20 tys. euro. Samochód został kupiony tylko i wyłącznie w celach prowadzenia działalności, a kupujący za pomocą formularza VAT-26 zgłosił nabycie auta do naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od daty transakcji. Dodatkowo przedsiębiorąca został zobligowany do stworzenia w formie pisemnej regulaminu wykorzystywania pojazdu firmowego, w którym powinien wykazać wszystkie czynności, do których auto firmowe jest wykorzystywane. Przedsiębiorca w celu odprowadzenia 100% podatku VAT powinien prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu tzw. kilometrówkę dla celów podatku VAT, która zawiera informację dotyczące stan licznika samochodu na dzień rozpoczęcia jego użytkowania do celów służbowych. Urząd skarbowy dokładnie sprawdza, w jakich celach użytkowany jest samochód zakupiony na firmę. W przypadku dopatrzenia się jakichkolwiek wątpliwości urząd ma prawo cofnięcia ulgi 100% w podatku VAT.