Obecnie zainteresowanie windykacją cały czas rośnie – z tej usługi pozwalającej na odzyskanie długów korzystają dzisiaj zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Co warto wiedzieć na temat windykacji?

Windykacja to słowo, które wywodzi się z łacińskiego vindicatio i oznacza dochodzenie roszczeń lub też obronę konieczną, ale również zemstę. Już w starożytnym Rzymie stosowano prawo rei vindicatio, czyli roszczenia windykacyjnego, którego celem było odzyskanie rzeczy, która znajdowała się we władaniu nieuprawnionej do niej osoby. Aktualnie pod pojęciem windykacji rozumie się różnego rodzaju środki, których głównym celem jest dochodzenie własności wierzyciela zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Kiedy prowadzi się windykację?

Zasadniczo windykacja jest realizowana wtedy, gdy dochodzi do powstania długu czy długów. Najczęściej są to niespłacone w terminie faktury i rachunki, ale również bazą do prowadzenia czynności windykacyjnych mogą być innego rodzaju dokumenty.

 

Na tego rodzaju postępowanie decydują się przede wszystkim firmy, między innymi operatorzy telefonii, dostawcy internetu i telewizji, banki i instytucje pozabankowe, ale również przedsiębiorstwa w wielu innych branżach, których klient lub kontrahent nie uregulował terminowo zadłużenia. Oczywiście, z windykacji mogą korzystać również osoby prywatne, na przykład wtedy, gdy pożyczyły komuś jakąś sumę i nie została ona oddana.

 

Windykator – specjalista od ściągania długów

Windykacją zajmują się osoby nazywane windykatorami – są odpowiednio przeszkolone w celu pomocy klientom w odzyskiwaniu długów. Przechodzą szkolenia, podczas których dowiadują się, jak należy postępować z dłużnikiem, jak z nim rozmawiać, jakich argumentów używać, aby spłacił on zadłużenie.

 

Windykator powinien również posiadać odpowiedni do tego rodzaju pracy charakter i znać się na psychologii, dlatego podczas szkoleń porusza się również takie kwestie. Asertywność, stanowczość, stabilność emocjonalna, umiejętność negocjacji – to podstawy.

 

Ze wsparcia windykatorów można korzystać w firmach windykacyjnych świadczących tego rodzaju usługi dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zajmują się one zarówno czynnościami polubownymi, jak i także pomagają klientom w dochodzeniu swoich długów na drodze sądowej.

 

Rodzaje czynności windykacyjnej

Czynności windykacyjne można podzielić zasadniczo na dwa rodzaje – windykację miękką, czyli polubowną, a także windykację twardą, czyli sądową. Różnią się one pomiędzy sobą przede wszystkim zastosowanymi narzędziami oraz kosztami realizacji, a ponadto czasem, w którym dają skutek.

 

Największą skuteczność ma odpowiednio prowadzona windykacja polubowna, która polega na informowaniu dłużnika o jego długach – listownie, telefonicznie, osobiście. W przypadku tak zwanych „świeżych długów” ich ściągalność jest największa. Z kolei windykacja twarda, czyli sądowa jest już bardziej kosztowna i kończy się najczęściej interwencją komornika, którego zadaniem jest odzyskanie pieniędzy dla wierzyciela.

 

Zatem w sytuacji, gdy twój klient, kontrahent czy znajomy nie spłacił swoich długów, pamiętaj o windykacji – wybierz specjalistów i powierz im sprawę odzyskania pieniędzy.

Więcej informacji na temat windykacji znajdziesz tutaj: http://kancelaria-cieslak.pl/windykacja