Czym zajmuje się straż pożarna? Odpowiedź na to pytanie każdy oczywiście zna - jest to gaszenie pożarów.

Każdy strażak z PSP i OSP jest przeszkolony do gaszenia pożarów różnego rodzaju substancji palnych, a także działań związanych z innymi katastrofami, jak np. zawalenia, wypadki drogowe, powodzie. Jednak na tym lista jego obowiązków się nie kończy. Oto lista rzeczy, którymi zajmują się strażacy, a o których mogłeś nie mieć pojęcia.

 

Państwowa Straż Pożarna - nie tylko ogień

Straż ma obowiązek walki nie tylko z ogniem, ale również z zagrożeniami chemicznymi oraz ekologicznymi. Czynności strażaków w tej materii polegają na takich działaniach jak uszczelnianie wycieków ze zbiorników i cystern, ocena skali zagrożenia oraz opracowanie tras w przypadku ewakuacji ludności oraz zwierząt. W miarę możliwości PSP i OSP mają także obowiązek ochrony i pomocy w ochronie zagrożonego mienia.

Inne aspekty działalności straży pożarnej to interwencje związane z atakami os oraz szerszeni oraz likwidacja gniazd owadów błonkoskrzydłych. Jednak należy pamiętać, że w takich przypadkach straż udziela pomocy tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludności oraz w przypadku, gdy w sąsiedztwie gniazda przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności ruchu (np. niepełnosprawne). W innych przypadkach obowiązek usuwania gniazd należy do właściciela obiektu.

Podczas interwencji po wypadkach drogowych kompetencje straży to pomoc w wydostawaniu z samochodów i pojazdów osób, które zostały w nich uwięzione, a także usuwanie pojazdów z drogi. W razie potrzeby strażacy udzielają pomocy medycznej do momentu przybycia karetki pogotowia. Jeśli podczas wypadku drogowego nastąpił wyciek benzyny lub innych substancji palnych, strażacy mają za zadanie zneutralizować je, aby nie zaszło ryzyko pożaru lub eksplozji.

 

Straż pożarna a zwierzęta

Zarówno państwowa, jak i ochotnicza straż pożarna często udzielają pomocy zwierzętom. Choć nie mają takiego zakresu działań w oficjalnym spisie obowiązków, czynią to najczęściej z pobudek czysto humanitarnych. Zdejmowanie kotów z drzew, wyłapywanie dzikiego ptactwa czy uwalnianie zwierząt ze studzienek kanalizacyjnych oraz innego rodzaju form uwięzienia to kolejne czynności, przy których zobaczyć można strażaka.

 

Remiza - rzecz również ważna

Strażacy OSP i PSP mają również obowiązek dbania o swoje miejsce pracy i bazę wypadową zarazem, czyli remizę. Powierzone są im wszystkie czynności gospodarcze, jak sprzątanie czy nadzór nad sprzętem. W tym drugim przypadku szczególnie ważna jest jego konserwacja i regularne przeglądy techniczne - nie może istnieć skuteczne pożarnictwo bez sprawnie funkcjonujących narzędzi do gaszenia pożarów!

 

Strażak ma obowiązki również wobec samego siebie!

Obowiązkiem każdego strażaka jest regularne dbanie o formę fizyczną oraz doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie wiedzy. Dotyczy to oczywiście aspektów związanych z wykonywanym zawodem, zaczynając od samego gaszenia pożarów, kończąc na udzielaniu pomocy przedlekarskiej. Strażacy regularnie przeprowadzają na terenie jednostki ćwiczenia, które pozwalają im sprawdzić swoją kondycję oraz zachować dobrą formę.

 

Działalność społeczna

Jednostki OSP zajmują się także szeroko rozumianą działalnością społeczną: sportem, edukacją i wychowaniem oraz kulturą. Pomagają też w organizacji imprez masowych, jak festyny, święta i lokalne uroczystości. Wielu strażaków udziela się w powstałych przy jednostkach orkiestrach, które na trwałe wpisały się w uroczystości państwowe i religijne we wsiach i miastach Polski.

 

Artykuł został przygotowany przez zespół redakcyjny http://remiza.com.pl/.