Reduktor ciśnienia wydaje się niepozorny, jednak pełni niezwykle ważną rolę. Rzeczywiście w dużej mierze wpływa na bezawaryjność, ale też efektywność działania układów pneumatycznych. Warto na jego temat dowiedzieć się więcej i poznać szerokie spektrum zastosowania.

Reduktor ciśnienia powietrza - zasada działania i istotna rola w pneumatyce

Reduktor ciśnienia powietrza jest niewątpliwie urządzeniem, które pełni bardzo ważną rolę. W tym przypadku ma za zadanie utrzymać stałe ciśnienie w układzie pneumatycznym. Sam zawór może redukować zakres ciśnień. Warto wiedzieć, że reduktor powietrza może obniżać ciśnienie do wartości ustawionej na manometrze.

Redukcja ciśnienia wylotowego jest niewątpliwie niezwykle ważnym elementem w funkcjonowaniu całej instalacji pneumatycznej. Alternatywą dla klasycznego reduktora ciśnienia sprężonego powietrza jest filtroreduktor, który stanowi swoistą kombinację reduktora ciśnienia oraz filtra sprężonego powietrza. Znalezienie odpowiedniego urządzenia nie musi być trudne. Warto pamiętać, aby wybierać reduktor pneumatyczny do charakteru danej instalacji. Trzeba też odpowiedzieć sobie na pytanie, na jakim ciśnieniu będzie pracował zawór redukcyjny pneumatyczny. Trzeba też zwrócić uwagę na ciśnienie dolotowe do zaworu, ale też wylotowe. Nie można zapominać, że istotne znaczenie mają też średnice otworów przyłączeniowych, które muszą być dostosowane do rur instalacyjnych. Nie bez znaczenia jest zakres temperatury pracy i możliwość regulacji. Zwróćcie jeszcze uwagę na sam sposób montażu reduktora sprężonego powietrza, który również ma znaczenie.

W końcu wpływa w dużej mierze na bezpieczeństwo. Reduktor ciśnienia powietrza należy zamontować w odpowiednich mocnych i trwałych uchwytach, jednocześnie przewody muszą być poprawnie doprowadzone, a przy tym powinny być umieszczone w gwintach pojemnika kondensatu. Zasada działania reduktora ciśnienia powietrza jest zasadniczo bardzo prosta. Otóż pobiera on energię na wejściu i to w takiej ilości, by zapewnić jej odpowiedni, a dokładnie stały poziom. I tutaj nie ma znaczenia wielkość zużycia po stronie wyjściowej. Pamiętajcie przy tym, że w sieci czy aparaturze pneumatycznej mogą występować naprawdę duże wahania ciśnień. Dlatego tak ważne jest to, jak ustawić reduktor ciśnienia powietrza. Sprężone powietrze aby dostać się do wnętrza urządzenia musi pokonać opór, jak stawia zawór wlotowy. Z drugiej strony występują siły, które generuje ciśnienie wewnątrz instalacji. I teraz w zależności od tego, która siła przeważy, dochodzi do uzupełnienia wartości ciśnienia bądź zamknięcia zaworów. 

Budowa reduktora ciśnienia powietrza 

Na rynku dostępnych jest wiele reduktorów ciśnienia powietrza. Warto jednak wybrać regulator ciśnienia powietrza, który zapewnia efektywność pracy i pochodzi od dobrego producenta takiego jak Pneumatig. Dzięki temu macie pewność, że wykonany jest z najlepszych podzespołów i komponentów, a także że posłuży przez długi czas.

Wszystkie urządzenia dostępne w ofercie producenta spełniają najbardziej restrykcyjne normy jakościowe i posiadają też odpowiednią certyfikację, która potwierdza, że nadają się do różnych prac, a przy tym są funkcjonalne. Oczywiście każdy użytkownik powinien pamiętać, że nadciśnienie bywa szkodliwe, stąd też należy wybierać takie urządzenia, które wpłyną na bezpieczeństwo prac. Budowa poszczególnych urządzeń jest stosunkowo podobna i to nawet w przypadku, gdy różnią się zaawansowaniem technologicznym. Niewątpliwie najważniejszym elementem jest zawór regulacji ciśnienia powietrza wlotowy i zawór regulujący ciśnienie powietrza wylotowy, a także zawór pilotowy, czy odcinający. Ale nie można zapominać, że duże znaczenie ma też wkład filtracyjny, który rzeczywiście wpływa na bezpieczeństwo pracy i zapobiega uszkodzeniu podzespołów, spowodowanemu niewłaściwym przygotowaniem sprężonego powietrza. Warto jeszcze zwrócić uwagę na uszczelnienia, które z kolei zapobiegają niekontrolowanemu wyciekowi medium, który może spowodować znaczący wzrost kosztów pracy.                     

Reduktor ciśnienia powietrza ma naprawdę różnorodne zastosowanie i trudno znaleźć dziedzinę, gdzie się go nie używa. Znajduje się choćby w butlach z gazem, ale i przepompowniach. Wykorzystywany jest w aparaturze spawalniczej czy stacjach gaśniczych, a nawet w podnośnikach. Warto wybrać reduktor pneumatyczny najwyższej jakości, gdyż dzięki temu i właściwej eksploatacji macie pewność, że posłuży przez długi czas.    

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie do zdjęć i/lub treści