Efektywne zarządzanie zasilaniem to kwestia o ogromnym znaczeniu, szczególnie w przypadku dużych firm. Dlaczego jest to aż tak ważne? Z czego składa się system zarządzania zasilaniem? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Dlaczego zarządzanie zasilaniem w firmie jest ważne?

Jak wspomniano we wstępie zarządzanie zasilaniem w firmie jest bardzo ważną kwestią. Z czego to wynika? Przede wszystkim z faktu, że koszt energii elektrycznej jest bardzo ważną częścią ogólnych kosztów utrzymania infrastruktury. Co więcej, zużycie energii w firmach stale rośnie, a co za tym idzie zarządzenie zasilaniem pozwala je optymalizować. Przekłada się to na zmniejszenie kosztów operacyjnych, czyli mówiąc prostym językiem uzyskanie realnych oszczędności. W tym miejscu warto podkreślić, że skuteczny system zarządzania zasilaniem w firmie pozwala analizować zużycie energii zarówno w odniesieniu do całej organizacji, jak i poszczególnych jej obszarów działalności. Co więcej, umożliwia również szybkie reagowanie na pojawiające się niepożądane zjawiska, czy rozwiązywanie incydentów z tym związanych.

Z czego składa się system zarządzania zasilaniem?

Efektywny system zarządzania zasilaniem w firmie składa się z wielu elementów, które pozwalają optymalizować zużycie energii. Przykładem mogą być:

- inteligentne listwy PDU, które stanowią niezbędny element każdej szafy rackowej. Umożliwiają one bezpieczną i zdalną kontrolę nad mocą firmowego Data Center, pozwalając restartować urządzenia, czy monitować sprawność gniazd;

- zasilacze awaryjne UPS, które chronią przed krótkotrwałymi zanikami napięcia, co pozwala utrzymać działanie urządzeń elektronicznych, czy systemów teleinformatycznych;

- przełączniki źródeł zasilania, które zapewniają redundancję urządzeniom IT wyposażonym tylko w jeden zasilacz;

- dedykowane oprogramowanie, które integruje cały system i pozwala zarządzać zasilaniem wszystkich elementów infrastruktury.

Podsumowując należy stwierdzić, że zarządzanie zasilaniem w dużych firmach to kwestia, której nie warto bagatelizować. Chcąc je zoptymalizować warto wdrożyć rozwiązania dla dużych firm od systemyzarzadzaniait.pl.

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie do zdjęć i/lub treści