Realizacja w zasadzie każdego projektu budowlanego wiąże się z generowaniem drgań i wibracji, wywołanych przez maszyny pracujące na budowie. Drgania mogą być również efektem wykopalisk górniczych, a także intensywnego ruchu drogowego lub kolejowego. Ze względu na zagrożenie stanowione przez wibracje dla okolicznej zabudowy, niezbędne jest wykonanie pomiaru drgań. Obecnie zalecane jest wykonywanie go zgodnie z normą PN-85 B-02170.

Norma oceny drgań PN-85 B-02170

Czym jest norma PN-85 B-02170? Jest to szczegółowy opis tego, w jaki sposób należy przeprowadzać pomiar drgań i jak ocenić szkodliwość wibracji dla poszczególnych konstrukcji. Obecnie stosowana norma PN-85 B-02170 zastąpiła wykorzystywaną we wcześniejszych latach normę PN-B-02170:1985. Nowsza wersja jest lepiej dostosowana do dzisiejszych realiów budowlanych.

Polska norma PN-85 B-02170 – pomiar pełny lub przybliżony

Zgodnie z opisywaną normą ocena drgań dokonywana jest w sposób pełny, lub częściej, w sposób przybliżony. W tym drugim przypadku zastosowanie znajdują 2 skale przedstawione poniżej:

  • SWD-I
  • SWD-II

Pierwsza skala odnosi się do niewielkich konstrukcji budowlanych, o maksymalnie dwóch kondygnacjach i wysokości nie większej niż 15 m. Natomiast skala SWD-II uwzględnia większe budynki, których wysokość nie przekracza jednak 5-kondygnacji. Pomiar drgań wykonywany zgodnie z normą PN-85 B-02170 określa stopień możliwych zagrożenia i ewentualnej szkodliwości powstałych wibracji dla wymienionego rodzaju budynków. Zgodnie z normą PN-85 B-02170 wydziela się 5 stref zagrożenia.

Strefy zagrożenia według PN-85 B-02170

W ocenie drgań zgodnej z polską normą PN-85 B-02170 strefa I to ta, w której drgania nie są odczuwalne. W strefie II mogą być one odczuwalne, jednak są nieszkodliwe dla zabudowy. Natomiast strefa III to już drgania szkodliwe, a strefa IV to drgania bardzo szkodliwe. Natomiast strefa V ustalana jest tam, gdzie wystąpienie drgań niemal na pewno spowoduje awarię. W takim przypadku konieczna jest modyfikacja projektu, tak aby obniżyć poziom emitowanych drgań do poziomu, który nie spowoduje uszkodzenia okolicznej zabudowy.