Windykacja to dochodzenie roszczeń poprzez podjęcie odpowiednich kroków, zgodnych z obowiązującym prawem - nie jest to zajęcie łatwe, ani tym bardziej przyjemne, ale konieczne dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Obecnie istnieje wiele narzędzi, które znacznie ułatwiają proces windykacyjny, m.in. dedykowane ku temu programy. Co warto o nich wiedzieć przed ich zakupem?

System windykacyjny, czyli co?

To coraz popularniejsze narzędzie, które zostało stworzone po to, aby usystematyzować i wspomóc, często niełatwy, proces windykacyjny. Przede wszystkim pozwala on na gromadzenie niezbędnych informacji, takich jak: dane dłużników, wartość ich wierzytelności, historię przeprowadzonych z nimi rozmów i wysłanych wiadomości. Kolejnym atutem systemu windykacyjnego jest możliwość tworzenia, zapisywania i wydruku pism skierowanych do dłużników, co znacznie ułatwia pracę.

 

Co ważne - przy użyciu systemu windykacyjnego możemy przeprowadzić zarówno windykację miękką, jak i twardą. W celu wykonania tej pierwszej, system umożliwia nam wysłanie przypomnienia do dłużnika o nadchodzącym terminie spłaty, a w celu realizacji windykacji twardej - wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty. Decydując się na zakup systemu windykacyjnego znacznie ułatwiamy pracę naszych pracowników, a w dłuższej perspektywie czasowej możemy nawet ograniczyć koszty funkcjonowania działu windykacyjnego, poprzez zmniejszenie liczby zatrudnionych tam osób.

 

Prowadzenie postępowań windykacyjnych w dedykowanym systemie sprawia, że mamy dostęp do danej sprawy z każdego miejsca na ziemi. Więcej o informacji systemie windykacyjnym znajdziesz na https://www.softlex.pl/oferta/obszar-dzialalnosci/proces-windykacyjny

Kilka rzeczy, którymi warto kierować się przy wyborze systemu windykacyjnego

Decydując się na zakup systemu windykacyjnego warto zwrócić uwagę na jego budowę - czy jest on łatwy i intuicyjny, co będzie sprzyjać porządkowaniu informacji o toczącym się postępowaniu. Powinien on również samodzielnie generować treści monitów wysyłanych do dłużników oraz znacznie ułatwiać pracę osób, które z niego korzystają. Warto skonsultować się z różnymi firmami, które oferują tego typu narzędzia i przetestować je, po to, aby wybrać najlepszy program dla naszej firmy.

 

System windykacyjny to świetne rozwiązanie zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw - każda firma podczas swojej działalności zapewne niejednokrotnie musiała zmierzyć się z tym trudnym zajęciem, jakim jest ściąganie należności. Dlatego warto je sobie ułatwić poprzez zakup systemu windykacyjnego.