Inżynierowie systemów wentylacji pożarowych pracują nad szeregiem ambitnych projektów mieszkaniowych i komercyjnych w całej Polsce i poza jej granicami. Reputacja takich specjalistów opiera się na naszej zdolności do dostarczania rozwiązań i efektywnej pracy w zespole budowlanym.

Zanim jednak dotrą do tego etapu swojej kariery, muszą zdobyć odpowiednie kwalifikacje, a cnbop szkolenia, czyli kursy organizowane przez  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego mogą im w tym pomóc.

Szkolenia w CNBOP – wiedza i kompetencje

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zostało w pełni przygotowane do tego, by świadczyć  społeczeństwu usługi z prowadzenia kompetentnych cnbop szkoleń dla przyszłych inżynierów. Choć w tym miejscu przede wszystkim skupiamy się na kursie dotyczącym przeglądu i konserwacji systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych oraz szkoleniu dla projektantów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, to warto podkreślić, że w bogatej ofercie tego instytutu badawczego można skorzystać z dzielenia się wiedzą również i w innych obszarach.

Do przykładowych należą następujące:

  • przeciwpożarowy wyłącznik prądu „PWP” (nowość),
  • szkolenie dla Rzeczoznawców: Wymagania, stosowanie i projektowanie stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych,
  • zagrożenia pożarowe związane z użytkowaniem instalacji elektrycznych - wymagania w zakresie zasilania w warunkach pożaru,
  • oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja,
  • szkolenie dla konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej.

Zakres cnbop szkoleń jest zatem bardzo szeroki i imponujący. W końcu mowa o wysoce wykwalifikowanej kadrze, która na kanwie bogatej wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej) szkoli zawodowców w bardzo istotnych dla ogółu społeczeństwa zagadnieniach.

Szkolenie dla projektantów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych

Jednym z najbardziej interesujących szkoleń oferowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  est właśnie szkolenie dla przyszłych projektantów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych. Uczestnicy szkolenia w ramach uczestnictwa zapoznają się z licznymi zagadnieniami, które mają znaczenie w tym zakresie tematycznym. Jednym z pierwszych tematów podejmowanych w ramach szkolenia będzie zapoznanie się  z obowiązującymi aktualnie normami i uregulowaniami prawnymi, które dotyczą systemów wentylacji pożarowej. Zostanie to przedstawione w oparciu o różne obiekty budowlane, celem kompleksowego podejścia do tematu i pełnego przygotowania do zawodu przyszłych inżynierów.

Przykładowe obiekty budowlane omawiane na zajęciach:

  • centra handlowo-usługowe,
  • garaże,
  • jednokondygnacyjne obiekty budowlane.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej wychodząc naprzeciw wymaganiom kursantów, oczekujących dawki praktycznej wiedzy w ramach szkolenia przewidziało pokaz zadymienia.