Licencja na przewóz osób nie zawsze jest potrzebna. Jednak w niektórych przypadkach nieposiadanie jej może powodować, że przewozy nie będą mogły być wykonywane. Kiedy zatem przedsiębiorca powinien posiadać taką licencję?

Czym jest licencja na przewóz osób?

Licencja na przewóz osób to pozwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym. Są za niego uznawane także niewielkie busy, które mieszczą do 9 osób. Licencję może otrzymać każdy, kto:

  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe, przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy;
  • wobec kogo nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
  • legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych,
  • zatrudnia osoby wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, które nie mają zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
  • posiada prawo do dysponowania samochodami osobowymi, którymi będzie odbywał się przewóz osób,
  • dysponuje samochodami spełniającymi określone w przepisach wymagania techniczne.

Kto musi posiadać licencję?

Licencję na przewóz osób powinien posiadać każdy, kto chce wykonywać działalność związaną z przewozem osób na terenie kraju. Dotyczy to samochodów, tzw. małych busów, które przystosowane są do przewozu nie więcej niż 9 osób wraz z kierowcą. Mogłoby się wydawać, że nie jest ona potrzebna w przypadku, kiedy przedsiębiorca dokonuje przewozów między narodowych małym busem. Jest to prawda.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku, jeśli przewozy osób odbywają się a granicą z kilku miejsc Polski, mogą one zostać sklasyfikowane także jako przewozy krajowe. Warto wiedzieć, że zapisy te nie dotyczą pojazdów, które konstrukcyjnie są przystosowane do przewozu większej liczby osób niż wspomniane 9.

Jak uzyskać licencję?

Po licencję należy skierować się do właściwego Starostwa Powiatowego. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub też elektronicznie. Wszystkie wymagania wiążące się z licencją należy potwierdzić za pomocą odpowiednich załączników. Ponadto każdy przedsiębiorca ubiegający się o taką licencję powinien potwierdzić swoją sytuację finansową.

Szukając przewoźnika, który oferuje przewozy osób za granicę, warto zwrócić uwagę, czy posiada on wszystkie uprawnienia. Najlepiej korzystać tylko i wyłącznie z usług doświadczonych przewoźników jak Trans-Expres, którzy posiadają wszystkie zezwolenia oraz gwarantują komfort podróży.