Nie ma jednego właściwego sposobu oceny skuteczności programów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Inspekcje bezpieczeństwa i audyty BHP podchodzą do ochrony zdrowia i życia pracowników z różnych punktów widzenia. Inspekcje bezpieczeństwa poszukują zagrożeń, ryzyka i innych taktyk, które mogą uniemożliwić firmie bezpieczne działanie. Tymczasem audytor BHP sprawdza, czy programy i strategie promujące bezpieczeństwo spełniają również cele przedsiębiorstwa.

Inspekcje bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa poszukuje zagrożeń bezpieczeństwa i niebezpiecznych praktyk w całym obiekcie. Inspekcja powinna: 

  • określać, czy zastosowano zabezpieczenia na miejscu pracy,
  • sprawdzić, czy sprzęt nie stwarza zagrożenia,
  • oceniać powietrze, wodę i inne próbki do badania na obecność niebezpiecznych substancji,
  • zidentyfikować niebezpieczne działania i nawyki pracowników.

Audyt bezpieczeństwa

Audytor BHP ocenia programy bezpieczeństwa i praktyki w organizacji zarówno pod kątem tego, czy są one dostosowane do potrzeb pracowników, jak również i do celów firmy. Oznacza to, że audytor dodatkowo: 

  • sprawdza kompetencje pracowników,
  • sugeruje zastosowanie odpowiednich maszyn, sprzętów i ubioru ochronnego,
  • kontroluje czas wykonywania zadań w kontekście narażenia na szkodliwe czynniki (takie jak np. hałas),
  • weryfikuje programy i strategie bezpieczeństwa,
  • wskazuje punkty krytyczne i obszary wymagające poprawy.

 

Audytor BHP ma realny wpływ na działanie przedsiębiorstwa, przyczyniając się w znacznym stopniu do efektywności pracowników i ich bezpieczeństwa. Więcej o szkoleniu z tego zakresu można przeczytać na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/kurs-dla-audytorow-wiodacych-rozszerzenie-o-norme-iso-450012018-rejestrowany-w-cqi-irca/

Podobieństwa między inspekcją bezpieczeństwa a audytem BHP

Istnieje kilka podobieństw między inspekcjami bezpieczeństwa a pracą, jaką wykonuje audytor BHP. Przede wszystkim spójny jest główny cel oby tych działań – dążą one do uzyskania bezpieczniejszego miejsca pracy, które spełnia wszystkie przepisy i standardy. Kolejnym podobieństwem jest to, że zarówno inspektor, jak i audytor BHP mogą wskazać najlepsze praktyki i inne zalecane środki ostrożności.