Światowy handel w ostatnich latach wszedł na zupełnie inny poziom niż dotychczas. Za sprawą rozwoju internetu i coraz większej jego dostępności nawet w rejonach mało zurbanizowanych można bez ograniczeń dokonywać transakcji kupna-sprzedaży na odległość.

Odbiorca indywidualny

W handlu konsumenckim zauważyć można swego rodzaju paradoks, z jednej strony mieszkańcy większych aglomeracji miejskich, nadal wolą kupować bezpośrednio w sklepach, z drugiej strony mają lepszy dostęp do infrastruktury odbiorczo-nadawczej. To jednak małe miejscowości znacznie oddalone od centrów handlowych stanowią największy potencjał dla e-sprzedawców, choć nadal są poza działaniem niektórych firm kurierskich. Problem dostarczania przesyłek i opłacalności tego stara się rozwiązać coraz więcej firm. Już możemy odbierać paczki w punktach handlowych różnych firm. Powstaje coraz więcej automatów odbiorczo-nadawczych. Istnieje również szansa, że nowo powstające centra logistyczne, które coraz częściej oddalają się od miast, będą stanowić huby, przy których zaczną działać lokalni kurierzy dostarczający przesyłki w odległości do 100 km od nich. Możliwe też, że centra takie już niedługo zaczną masowo powstawać dzięki rozwojowi technologii szybkiej budowy hal magazynowych w modelu szkieletowym. Z przykładami takich realizacji można się zapoznać na stronie firmy Amwin. Dopiero rozwinięcie sprawnej sieci kurierskiej, mogącej szybko obsłużyć klienta w dowolnym miejscu na świecie spowoduje prawdziwy boom w e-handlu skierowanym bezpośrednio do konsumenta końcowego.

Odbiorcy instytucjonalni

Inaczej ma się kwestia z handlem elektronicznym w branży B2B, gdzie zazwyczaj koszyki są znacznie większe niż przy handlu z konsumentem końcowy. Tutaj często warto wyekspediować specjalny transport z jednym, bądź tylko kilkoma zamówieniami od klientów zlokalizowanych blisko siebie. Koszty takiego transportu i tak zazwyczaj są już zawarte w koszcie całościowym transportu.

Transport Automatyczny

Duże nadzieje e-handel pokłada w transporcie automatycznym. Mam tu na myśli zaawansowane prace nad pojazdami autonomicznymi. Najczęściej dochodzą do nas informacje dotyczące prac nad pojazdami osobowymi, które miałyby pracować w takich firmach jak Uber. Jednak to transport towarowy, finalnie zostaje największym beneficjentem tych nowoczesnych rozwiązań. To tu koszt kierowcy jest największy i nie chodzi jedynie o samo wynagrodzenie, a o jego psychofizyczne możliwości długotrwałego prowadzenia pojazdu, ograniczane dodatkowo przepisami. W tym przypadku również częste poruszanie się po drogach szybkiego ruch i długich trasach międzynarodowych przyspieszy i uprości proces wdrażania tej technologii.

Transport elektryczny

Przewagą kolei były zawsze niskie koszty transportu 1 kg towaru na daną odległość. Wiązało się to z niskim kosztem energii elektrycznej. Na szczęście coraz więcej firm wprowadza na rynek prototypy elektrycznych pojazdów mogących poruszać się po drogach, co powoduje gwałtowny spadek kosztu przejechania jednego kilometra. Tu liderem jest Mercedes. W przypadku dużych samochodów ciężarowych zmniejsza się tez problem dystansu, ponieważ można w nich umieścić znacznie więcej ogniw zasilających.

A może powietrzem?

Są również prowadzone próby dostarczania przesyłek konsumenckich droga powietrzną przy pomocy dronów. Czy to się sprawdzi trudno jeszcze wróżyć, ponieważ na przeszkodzie stoi do rozwiązania sporo problemów prawnych i infrastrukturalnych. Jednak zainteresowanie tematem takiej firmy jak Amazon, może dawać nadzieje, że finalnie choćby na terenach nisko zaludnionych to rozwiązanie się sprawdzi.

Podsumowując, na rozwój e-handlu obecnie nie będzie już miał tak dużego wpływu rozwój technologii elektronicznych, które są na tak wysokim poziomie, że już nie stanowią żadnego problemu, koszty ich użytkowania ciągle spadają, a wydajność rośnie. Teraz wyzwaniem jest dostosowanie infrastruktury i przepisów transportowych tak by przepływ towarów był sprawny, a klient czuł się bezpieczny. Bezspornie to właśnie w e-handlu należy upatrywać przyszłości lokalnej i światowej wymiany towarów i usług.