Od czasu wprowadzenia w życie ustawy o handlu zagranicznym z 1999 roku zagraniczne przedsiębiorstwa utworzone w różnych gałęziach przemysłu w Tajlandii muszą mieć tajlandzkiego akcjonariusza większościowego. Jedną dziedziną działalności, która jest z tego zwolniona, jest handel importowo-eksportowy. To zwolnienie, wraz z rozwiniętą infrastrukturą i solidnymi ramami prawnymi, uczyniły z Tajlandii centrum dla transgranicznych przedsiębiorstw handlowych. W 2015 roku zostały wywiezione z Tajlandii towary o łącznej kwocie 212 mld USD , co stanowi 22 najwyższą wartość na świecie. Import w tym samym roku wyniósł 177 miliardów USD, co czyni Tajlandię 25 największym importerem na świecie.

Według Banku Światowego czas i koszty zarówno importu, jak i eksportu w Tajlandii są znacznie niższe niż średnia dla krajów sąsiednich w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku. W ostatnich latach Tajlandia usprawniła procedury importu oraz eksportu dzięki wdrożeniu internetowego systemu e-Customs. Ten elektroniczny system zapewnia kompleksową obsługę dla wszystkich podmiotów uczestniczących w handlu transgranicznym. Procedury takie jak wydawanie zezwoleń oraz cła i podatki zostały wykonane bez użycia papieru i można je zrealizować przy użyciu centralnego systemu e-Customs. Po utworzeniu firmy w Tajlandii, w tym rejestracji podatku od wartości dodanej (VAT) i założeniu konta bankowego, proces importu i eksportu może się rozpocząć.

Wszystkie towary importowane do Tajlandii muszą być zgłaszane do działu celnego. Jak wspomniano, procedury importu towarów do Tajlandii zostały scentralizowane w systemie e-Customs online. Aby zarejestrować się w systemie, importer (jako osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy) musi już posiadać "certyfikat cyfrowy". Certyfikat cyfrowy to plik podpisu elektronicznego służący do potwierdzenia tożsamości i autentyczności nadawcy dokumentów elektronicznych.Jest to niezbędne dla wszystkich firm w Tajlandii przy jakichkolwiek operacjach online, w tym przy rejestracji na import i eksport.

Wszystkie towary eksportowane z Tajlandii wymagają zgłoszenia do organów celnych i podlegają kontroli celnej. Ze względu na zautomatyzowany charakter systemu e-Customs procedury wywozu są bardzo podobne do kroków dotyczących importu towarów. Przed przywożeniem towarów należy przeprowadzić dwie oddzielne kontrole: po pierwsze, w celu ustalenia, czy towary wymagają pozwolenia na przywóz, a po drugie, w celu ustalenia, czy towary nie wykraczają poza zakres towarów możliwych do eksportu. Gdy cała dokumentacja jest w porządku, deklaracja importowa może zostać przesłana do systemu e-Customs wraz z raportem przylotu z informacją o przewożącym statku.

Najczęściej importowanymi towarami są maszyny elektryczne, paliwa mineralne, w tym ropa naftowa, komputery, kamienie szlachetne, metale szlachetne, żelazo, stal, pojazdy, tworzywa sztuczne, sprzęt optyczny, techniczny i medyczny oraz chemia organiczna. Natomiast do najczęściej eksportowanych zalicza się pojazdy, artykuły wykonane z gumy, kamienie szlachetne, metale szlachetne, przetwory z mięsa i owoców morza, zboża.

Źródło: http://seacargoo.com/

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły