Wszyscy, którzy myślą, że zakup mieszkania to koniec całej papierologii i wszystkich formalności, są w wielkim błędzie. Nie da się ukryć, że po tym - wydaje się, „ostatnim” -  podpisie pod umową kupna - mieszkania zostaje jeszcze kilka rzeczy, o które należy zadbać, by dopełnić wszystkich powinności wobec biurokracji. Wraz z poniższym artykułem przejście przez ostatnie etapy po nabyciu własnego mieszkania nie wyda się takie straszne i nawet się nie obejrzymy, a wszystko już będzie załatwione

Rynek pierwotny a rynek wtórny

Można by myśleć że to, z jakiego rynku nabywamy mieszkanie, nie ma najmniejszego znaczenia. Jednak w rzeczywistości przepisy prawne precyzyjnie warunkują wszelkie różnice dotyczące wszelkiego rodzaju podatki i formalności, jakich trzeba dokonać w zależności od rodzaju rynku, z którego nabywana jest nieruchomość. Warto mieć to na uwadze, gdyż zakup lokalu z rynku wtórnego może nieść ze sobą o wiele więcej kosztów. Nowe nieruchomości możemy wyszukać pod adresem: https://www.mieszkaniowi.pl/oferty/mieszkania/

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu nabycia nieruchomości

Ten podatek występuje jedynie w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Ciąży on na kupującym i wynosi 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości. Opłata jest obliczana i odprowadzana przez notariusza sporządzającego umowę - to właśnie jemu kupujący przekazuje pieniądze przeznaczone na opłacenie zobowiązania.

W przypadku zakupu z rynku pierwotnego za zapłatę podatku odpowiada przedsiębiorca będący płatnikiem VAT. Podatek w tym przypadku może wynosić 8 proc. lub 23 proc. wartości rynkowej nieruchomości w zależności od powierzchni mieszkania (8 proc. poniżej 150 m kw., powyżej 150 m kw - 23 proc.). Kupujący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

PCC a kredyt hipoteczny

Zakładając hipotekę na mieszkanie, sprawa wygląda nieco inaczej. Obowiązek zapłaty PCC pojawia się w momencie ustanowienia hipoteki. Wysokość podatku jest zależna od tego, czy hipoteka ma zabezpieczać jedynie wierzytelności istniejące (np. tylko kwotę kredytu), czy może jednak także wierzytelności o wysokości nieustalonej (np. odsetki czy inne należności związane z kredytem). W pierwszym przypadku będzie wynosić 0,1 proc. wartości rynkowej mieszkania, w drugim 19 zł.

Podatek należy opłacić w ciągu 14 dni od momentu, w którym dokonano czynności opodatkowanej (w tym przypadku zakupu mieszkania). W tym samym terminie należy złożyć do US deklarację PCC-3.

Podatki podatkami, a inne sprawy

Po zmianie właściciela nieruchomości powinno się także złożyć wniosek o wpisanie swojego prawa do nieruchomości w księdze wieczystej. Opłata za wpis do hipoteki wynosi 200 zł.

Warto także zmienić adresy korespondencyjne we wszystkich miejscach, z których możemy się spodziewać korespondencji. Zostaje jeszcze podpisanie umów z dostawcami prądu, gazu i innych mediów.