Zakaz prowadzenia pojazdów w związku ze skazaniem za wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń oraz za przestępstwo z art. 178 a kodeksu karnego.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został przewidziany zarówno w kodeksie wykroczeń jak i w kodeksie karnym. Zasady jego orzekania są jednak nieco odmienne, zależne od określonego typu czynu zabronionego oraz okoliczności popełnienia czynu.


Zagrożenie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń przewiduje karę aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Sąd w razie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu co do zasady orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.


Zgodnie z art. 39 § 1 kodeksu wykroczeń w wypadkach szczególnych Sąd może odstąpić od wymierzenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zatem w przypadku popełnienia wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne.


Jeżeli chodzi natomiast o przestępstwo z art. 178 a kk dyspozycja przepisu wskazuje na zagrożenie w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15.


Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.


Należy jednak podkreślić, że to do uznania sądu należy, czy wymierzyć środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178 a czy też środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju.


Jest to uzależnione od warunków osobistych sprawcy oraz okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Prawa Ruchu Drogowego - Lex Traffic.

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły