Jednym z najczęściej rozpoznawanych problemów natury psychicznej jest nerwica. Szacuje się, że w ciągu całego życia nerwica może pojawić się nawet u ponad 30% populacji.

Obecnie jest to stosunkowo rzadko używane pojęcie. Aktualnie częściej stosuje się określenie zaburzenia lękowe lub zaburzenia nerwicowe. Czym zatem jest nerwica, jakie są jej objawy i sposoby leczenia?

Nerwica to zaburzenie psychiczne, które obejmuje szeroką grupę znacznie różniących się od siebie stanów psychopatologicznych. Charakteryzuje się odczuwaniem lęku, nadmiernego strachu i niepokoju. Warto pamiętać, że pomiędzy „normalnym” zamartwianiem się a patologicznym lękiem występuje znacząca różnica, którą jest stopień nasilenia objawów.

Przyczyny nerwicy

Tak naprawdę przyczyny nerwicy bywają bardzo różne. Czynnikami, które mogą jej sprzyjać są predyspozycje osobowościowe oraz biologiczne. Należą do nich m.in:

  • uwarunkowania genetyczne,
  • tłumione emocje,
  • wpływ otoczenia,
  • trudna lub niestabilna sytuacja rodzinna, prywatna czy zawodowa.

Zwraca się również uwagę na to, że predyspozycje do różnego rodzaju zaburzeń lękowych mogą mieć osoby narażone na rozmaite sytuacje, które są źródłem znacznego stresu.

Rodzaje nerwicy

Wśród wielu rodzajów nerwic wyróżniamy uogólnione zaburzenia lękowe, nerwicę lękową, nerwicę natręctw, fobie i jej odmiany, nerwicę depresyjną, nerwicę wegetatywną, nerwicę żołądka i nerwicę serca.

Objawy nerwicy

Zaburzenia nerwicowe występują w różnej postaci i nasileniu. W nerwicy wyróżniamy objawy psychiczne, fizyczne oraz psychosomatyczne. W zależności od rodzaju nerwicy, pacjent może odczuwać typowe objawy takie jak przyspieszona akcja serca czy duszności.
Mogą pojawić się również:

  • ucisk z tyłu głowy,
  • ból między łopatkami,
  • niedociśnienie ortostatyczne, 
  • napadowa hiperwentylacja,
  • zaburzenia erekcji.

O tym, jak różnorodne objawy niesie za sobą nerwica świadczy również fakt, że mogą pojawić się przy niej problemy dermatologiczne takie jak silny świąd, pieczenie czy nadwrażliwość skóry.

Diagnozowanie nerwicy

Diagnozą i leczeniem nerwic zajmują się psychiatrzy. Rozpoznanie problemu zaczyna się od przeprowadzenia badania psychiatrycznego i wywiadu lekarskiego. Niekiedy konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej. Wówczas z nerwicą różnicujemy zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia wynikające ze stosowania substancji psychoaktywnych. Warto dodać, że diagnoza nerwicy wymaga m.in. obecności wymienionych przez chorego objawów przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Leczenie nerwicy

Do metod leczenia należą przede wszystkim psychoterapia i farmakoterapia. Leki wprowadza się głównie, kiedy to natężenie objawów zaburzeń nerwicowych jest tak duże, że znacząco utrudniają one pacjentowi codzienne funkcjonowanie. Farmakoterapia opiera się głównie na wprowadzeniu leków przeciwdepresyjnych, głównie z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Korzystne działanie mogą mieć również preparaty przeciwlękowe (np. benzodiazepiny).

Czy nerwicę można całkowicie wyleczyć?

Ostre epizody nerwicowe mijają z czasem, niezależnie od rodzaju podjętego leczenia. W większości za pomocą odpowiednio dobranego leczenia udaje się wyeliminować szkodliwe symptomy choroby. Należy dodać, że celem procesu terapeutycznego jest przede wszystkim ochrona pacjenta przed wystąpieniem innych, niepożądanych zaburzeń, w tym przechodzenia nerwicy w stan przewlekły.

 

Opracowanie - Jutro Medical - sprawdź jedną z naszych przychodni jutra i umów się na wizytę już dziś 

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie do zdjęć i/lub treści