Dobry pracownik to zmotywowany pracownik. Taka osoba stanowi wartość dodaną dla danej organizacji, ponieważ czując się odpowiednio doceniona, z większym zapałem realizuje powierzone obowiązki zawodowe. Mając na uwadze sukces całej firmy, pracodawcy powinni nieustannie troszczyć się o to, aby zaangażowanie w pracę poszczególnych członków zespołu utrzymywało się na satysfakcjonującym poziomie. Pomóc w tym może starannie zaplanowana i umiejętnie wdrożona strategia motywowania. Poznaj popularne techniki, które warto wykorzystywać w praktyce, aby skutecznie mobilizować ludzi do działania!

Wskazówka numer jeden – udzielaj pochwał

Jedną z bezkosztowych metod motywowania zespołów jest pochwała. Najlepiej, aby była ona udzielana publicznie, co wzmocni jej znaczenie. Taki przekaz werbalny to dodające pewności siebie potwierdzenie posiadanych umiejętności, pozwalające poszczególnym osobom poczuć się dostrzeżonym wśród współpracowników. Chwalić można z wielu powodów: za sukcesy, osiągane wyniki, czynione postępy, czy wysiłek wkładany w realizację swoich obowiązków zawodowych. Jednocześnie warto często używać słowa „dziękuję”, które ma duże znaczenie w kontekście efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Wskazówka numer dwa – nie zapominaj o regularnym feedbacku

Dla pracowników motywatorem jest także systematyczne otrzymywanie informacji zwrotnej na temat wykonywanej pracy. Konstruktywny feedback powinien uwzględniać uwagi dotyczące popełnianych błędów i informację związaną z odnoszonymi sukcesami. Dzięki takiej ocenie konkretna osoba wie, co zrobić, aby awansować.

Wskazówka numer trzy – nagradzaj

Wiele dobrego może zdziałać również nagradzanie pracowników. Taka forma doceniania to na przykład przyznawanie bonusów finansowych – jednorazowych premii albo stałych podwyżek. Pożądanym dodatkiem do wynagrodzenia są także atrakcyjne benefity, takie jak uniwersalne i dające swobodę wykorzystania bony oraz karty podarunkowe.

Wskazówka numer cztery – pomagaj się rozwijać

Niezwykle skutecznym motywatorem jest także gwarantowanie pracownikom możliwości stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Najczęściej przejawia się to w dofinansowaniu kursów, szkoleń, studiów lub zapewnianiu udziału w branżowych konferencjach. Członkowie zespołu mogą wtedy rozwijać się, zaspokajać osobiste ambicje i stawać się jeszcze bardziej wartościowym składnikiem organizacji, której są częścią.

Wskazówka numer pięć– dbaj o dobrą atmosferę w miejscu pracy

Dla wielu osób istotnym motywatorem jest przyjazna atmosfera panująca w miejscu pracy, brak konfliktów (ewentualnie szybkie ich rozwiązywanie) i sprawna komunikacja. Takie warunki korzystnie oddziałują na nastrój pracowników oraz wzmacniają więź łączącą ich z firmą. Poczucie wspólnoty można budować poprzez wspólne spożywanie posiłków, jak również organizację integracyjnych spotkań i wyjazdów.

Jak motywować pracowników? Podsumowanie

Sposoby motywowania do pracy są różne, tak samo, jak różni są ludzie, wobec których stosuje się tego typu narzędzia. Konstruując system nagradzania i doceniania warto więc każdorazowo go personalizować, dostosowywać do zmieniających się warunków, a tym samym zwielokrotniać jego skuteczność. Motywowanie pracowników niejedno ma imię – czerp z potencjału ukrytego w tym stwierdzeniu i rób wszystko, aby dopasować podejmowane działania do rzeczywistych potrzeb Twoich podwładnych. Dostępnych możliwości jest naprawdę wiele!

źródło zdjęć: freepik.com