Inwestorom zależy na tym, by prace na budowie były wykonywane dokładnie, solidnie, ale i w możliwie jak najkrótszym czasie. Na całkowity czas przeprowadzenia etapu prac murarskich wpływa nie tylko wybrana technologia ale również rodzaj materiałów murowych. Prace na budowie będą mniej czasochłonne, jeśli inwestor postawi na elementy o dużych wymiarach (z jednoczesnym zachowaniem niewielkiej masy) oraz nowoczesne techniki wznoszenia ścian.

Murowanie ścian z elementów z betonu komórkowego

Gdy priorytetem jest skrócenie do minimum czasu potrzebnego do wznoszenia przegród, warto jest zastanowić się nad zakupem materiałów, które będą temu sprzyjać. Wielu inwestorów kierując się tym założeniem decyduje się na wybór betonu komórkowego. Wymiary bloczków są duże w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami, jednakże bloczki (dzięki niskiej gęstości objętościowej materiału) zachowują niewielką wagę. Taka charakterystyka powoduje, że elementy z betonu komórkowego łatwo się transportuje i bez trudu układa w kolejnych warstwach. Niska waga bloczków, a także ich jednorodna struktura wewnętrzna umożliwiają również łatwe dostosowywanie wielkości elementów do odpowiednich wymiarów, przy czym cięcie i szlifowanie wykonuje się przy niewielkim nakładzie sił i przy użyciu prostych, standardowych narzędzi.

Wpływ na szybkie przeprowadzenie prac murarskich ma szereg innych charakterystyk geometrycznych bloczków z betonu komórkowego. Jedną z istotniejszych jest wysoka dokładność wymiarowa elementów, która pozwala nie tylko na wznoszenie równych przegród wysokiej jakości ale jednocześnie zapewnia możliwość zastosowania przy murowaniu zapraw cienkowarstwowych. Cienkie spoiny, to łatwiejsze prowadzenie prac poprzez prostotę poziomowania elementów w warstwach. Inną z charakterystyk mających na celu ułatwienie wykonawstwa jest profilowanie powierzchni czołowych, dzięki niemu (jeśli projekt obiektu nie stanowi inaczej) poszczególne bloczki można łączyć poprzez pióro-wpust, bez konieczności wypełnienia spoiny pionowej.

Dopełnienie konstrukcji ściennych z betonu komórkowego

Ekipy murarskie w bardzo szybkim tempie wznoszą pełen mur (pozbawiony otworów), natomiast w ścianach (szczególnie zewnętrznych) bardzo często pojawia się konieczność wykonania otworów okiennych czy drzwiowych, co wpływa na zmniejszenie tempa prowadzenia prac. Dlatego dobrą praktyką jest uzupełnienie konstrukcji ściennych z betonu komórkowego systemowymi, prefabrykowanymi nadprożami okiennymi lub drzwiowymi. Nadproża wykonane z betonu komórkowego pozwalają zachować dobrą izolacyjność termiczną, a także zabezpieczają przed ryzykiem wystąpienia w konstrukcji mostków cieplnych.

Przy zastosowaniu prefabrykowanych nadproży nie ma konieczności wykonywania szalunku i betonowania. Wystarczy osadzić je w konstrukcji muru i już można sprawnie kontynuować dalsze roboty murarskie. Brak konieczności planowania przerw technologicznych pozwala znacząco przyspieszyć zakończenie prac.