Każdy, kto pracuje w Polsce, co roku rozlicza się z urzędem skarbowym i ma możliwość odzyskania nadpłaconego wcześniej podatku. Dlaczego więc nie zrobić tego samego, gdy pracowało się w Niemczech? Zwłaszcza że wcale nie jest to trudne, a korzyści są wymierne.

Zwrot podatku z Niemiec – od czego zacząć?

Każdy, kto legalnie pracował za naszą zachodnią granicą i miał potrącaną część wypłaty na poczet podatku, ma prawo odzyskać jego nadpłaconą część. Nie jest to wielkim problemem, zwłaszcza gdy mamy zaufanego partnera, który pomoże nam w tym zadaniu. Aby odzyskać należne pieniądze, warto zgłosić się do firmy specjalizującej się w podatkach międzynarodowych. Przykładem takiej firmy jest ALL-TAX (https://all-tax.pl/), gdzie praktycznie całą sprawę możemy przeprowadzić online.

Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, należy się do tego odpowiednio przygotować. Potrzebny będzie przede wszystkim komplet dokumentów. Należy zacząć od kserokopii paszportu lub dowodu osobistego. Jeśli w czasie roku podatkowego osoba rozliczająca podatek pracowała również w Polsce, koniecznie musi przygotować zaświadczenie EU/EWR, w którym znajdują się informacje o dochodach uzyskanych w ojczyźnie.

Jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne do rozliczenia podatku z Niemiec?

Potrzebna będzie również niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung), zawierająca dane o tym, w jakiej wysokości pracodawca w imieniu pracownika odprowadził podatek. Zwykle jest ona wystawiana przez zakład pracy na koniec roku podatkowego albo na zakończenie okresu zatrudnienia.

Natomiast, jeśli od podatku chcemy odliczyć koszty utrzymania się w Niemczech, warto przygotować także dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na ten cel, m.in. umowę najmu mieszkania czy rachunki za prąd lub wodę. Przydać się mogą także bilety komunikacji publicznej, jeśli osoba ubiegająca się o zwrot, dojeżdżała do pracy autobusem, pociągiem czy tramwajem.

Rozliczenie podatku w Niemczech - ograniczone i nieograniczone

Bardzo istotne jest także to, że w Niemczech możliwe są dwa rodzaje rozliczeń: ograniczone i nieograniczone. Pierwsze z nich dotyczy osób, które pracowały w tym kraju nie dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, a ich wynagrodzenia tam uzyskane wyniosły co najwyżej 90 proc. całkowitych dochodów. Z kolei rozliczenie nieograniczone możliwe jest wówczas, gdy pracownik był zatrudniony dłużej niż 183 dni. Ten wariant rozliczenia jest znacznie korzystniejszy, gdyż podatnik może skorzystać z wielu ulg, m.in. rodzinnych czy związanych z utrzymaniem i dojazdami do pracy.

Taki sam rok podatkowy, inny termin rozliczenia

Niemiecki rok podatkowy jest taki sam jak w Polsce – trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Jednak termin na złożenie zeznania podatkowego jest nieco inny. Trzeba to zrobić do 31 lipca kolejnego roku, następującego po tym, w którym osoba zamierzająca odzyskać podatek, pracowała w tym kraju. Natomiast to, kiedy otrzymamy pieniądze, zależy od terminu złożenia zeznania podatkowego oraz od formy rozliczenia.

Z pewnością ważne jest także to, że o zwrot podatku z Niemiec można ubiegać się nie tylko za ostatni rok, ale również za cztery lata wstecz.

Zwrot podatku z Niemiec – formalności warto zlecić profesjonalistom

Wszystkie formalności można załatwić samodzielnie, lecz jeśli zależy nam na sprawnym załatwieniu sprawy, najlepiej zlecić to zadanie specjalistom, którzy nie tylko załatwią sprawę w najszybszym możliwym terminie, ale także uzyskają dla nas najwyższą dostępną kwotę zwrotu, z uwzględnieniem wszelkich ulg i rozliczeń. Nie bez znaczenia jest fakt, że współcześnie nawet tak silnie sformalizowane sprawy jak urzędowe rozliczenia podatkowe, można przeprowadzić, nie wychodząc z domu, całkowicie online.