Zagraniczne wyjazdy w obecnej sytuacji epidemiologicznej powinny być odpowiednio przygotowane i zabezpieczone od strony prawnej. Z tego tekstu dowiesz się, jak ubezpieczyciele podchodzą do kwestii koronawirusa i na jaką ochronę możesz liczyć.

Koszty rezygnacji z podróży w czasach epidemii

Wiele zależy, jak będzie skonstruowana Twoja polisa turystyczna. Jeśli nie jesteś pewny wyjazdu albo obawiasz się, że ze względu na obiektywne czynniki może on zostać odwołany, powinieneś wykupić polisę z pakietem ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie: https://gazetaolsztynska.pl/643134,Czym-jest-i-jak-dziala-ubezpieczenie-kosztow-rezygnacji-z-podrozy.html.

Jak ubezpieczyciele podchodzą do koronawirusa?

Najkrótszą odpowiedzią na tak zadane pytanie jest: różnie. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy znaczeniem terminów epidemia a stan epidemii. Epidemia to nagły wzrost zachorowań na danym obszarze na konkretną jednostkę chorobową lub wystąpienie nowego schorzenia. Z kolei stan epidemii to sytuacja prawna, która obowiązuje na terenie kraju, który został dotknięty epidemia. Piszemy o tym dlatego, że część ubezpieczycieli rozdziela te dwie sytuacje i uzależnia od nich zakres swojej pomocy.

Czy uzyskasz pomoc?

Na początku pandemii ubezpieczyciele masowo uchylali się od odpowiedzialności i nie chcieli wypłacać środków finansowych osobom, które zakaziły się wirusem. Z czasem jednak, gdy widać już jak na dłoni, że koronawirus nie opuści już nas tak szybko, wiele towarzystw zmienia swoje stanowisko. Najpopularniejsze jest warunkowanie objęcia konkretnego klienta ochroną z tytułu koronawirusa tylko wtedy, gdy wykupił on swoją polisę turystyczną przed ogłoszeniem epidemii w danym kraju. Często można też się spotkać z sytuacją, gdy polisa działa wyłącznie w państwach, które wprowadziły stan wyjątkowy.

Czytaj OWU

Zanim odpiszesz jakąkolwiek umowę, konieczne przeczytaj wcześniej OWU. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o Twojej polisie oraz zapoznasz się z ewentualnymi wyłączeniami od odpowiedzialności. Jest to bardzo ważne w kontekście koronawirusa, ponieważ nigdy nie wiesz, kiedy się zakazisz, a od pomocy, jaką wtedy uzyskasz, może zależeć Twoje życie lub zdrowie. Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawienia Ci OWU i domagaj się tego przed podpisaniem ostatecznej umowy. Lepiej zabezpieczyć się wcześniej niż być rozczarowanym w sytuacji, gdy pomoc będzie najbardziej potrzebna.