Sposobów na leczenie alkoholizmu jest wiele. Ciężko jednak stwierdzić, który jest najskuteczniejszy. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że prawdopodobnie takiego nie ma, ponieważ każdy człowiek jest inny i każdy na wszystko inaczej reaguje. W leczeniu uzależnienia od alkoholu warto jednak próbować różnych metod i terapii – aby szansa na całkowite wyleczenie była jak największa. Czym więc jest program 12 kroków? Jakie jest jego działanie?

Czym jest program 12 kroków w leczeniu alkoholizmu?

Program 12 kroków, najogólniej tłumacząc, jest metodą stopniowego powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu. Jak sama nazwa wskazuje, składa się z 12 kroków, które opierają się na przyznaniu do alkoholizmu i zaakceptowaniu faktu bycia osobą chorą. Program został wymyślony i opracowany przez grupę AA – Anonimowych Alkoholików. Co ważne, opisywana metoda stosowana jest także podczas terapii innych uzależnień, np. od narkotyków czy seksu. Założyciele wspólnoty AA twierdzą, że dzięki koncepcji 12 kroków osoby uzależnione mogą wyzwolić się od choroby i wrócić do normalnego życia, takiego, jakie mieli przed uzależnieniem – lub nawet lepszego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat leczenia alkoholizmu? Przeczytaj artykuł: Jak wygląda leczenie alkoholizmu w ośrodku leczenia uzależnień? przygotowany przez ośrodek leczenia uzależnień w Krakowie

Program 12 kroków – rozpiska poszczególnych działań

Do programu 12 kroków zaliczamy:

 1. Przyznanie się do choroby, czyli do utracenia kontroli nad ilością spożywanych napojów alkoholowych.
 2. Uwierzenie, że Siła Większa może nam pomóc w odzyskaniu kontroli nad naszym życiem.
 3. Postanowienie o powierzeniu woli i całego życia Bogu. Nieważne, w jakiego Boga wierzy dana osoba.
 4. Zrobienie autokrytyki, która nazywana może być również rachunkiem sumienia.
 5. Wyznanie bliskim, a także samemu Bogu tego, co zrobiło się źle.
 6. Zapewnienie gotowości do przejścia zmiany z Bożą pomocą.
 7. Proszenie Boga o pozbycie się wszelkich braków, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, jak np. brak silnej woli.
 8. Wykonanie zestawienia osób, w formie prostej listy, które zostały skrzywdzone przez poczynania danej osoby.
 9. Zadośćuczynienie osobom, uwzględnionym na przygotowanej liście.
 10. Robienie autokrytyki – kontynuacja. Tak, aby w pełni zrozumieć swoje poczynania.
 11. Doskonalenie więzi z Bogiem – jakkolwiek pojmuje go dana osoba. Próba poznania i zaakceptowania jego woli, tak, aby możliwe było jej wypełnienie.
 12. Przebudzenie i próba niesienia pomocy innym potrzebującym, którzy również popadli w uzależnienie.

Czas trwania programu 12 kroków w leczeniu alkoholizmu

Każda terapia leczenia alkoholizmu może mieć inną długość. Jej czas trwania zależy od wielu różnych kwestii, m.in. od podejścia pacjenta, jego nastawienia czy chęci na walkę o „lepsze jutro”. Nikt bowiem nie jest w stanie zmusić osoby uzależnionej do podjęcia się próby wyleczenia. Rodzina może oczywiście ją do tego nakłaniać, tłumacząc, jakie konsekwencje niesie ze sobą życie w nałogu. Wsparcie bliskich jest bardzo ważne w tym przypadku, jednak ostateczną decyzję musi podjąć alkoholik. Terapia, nawet w takim prywatnym ośrodku leczenia uzależnień w Krakowie, będzie możliwa do przeprowadzenia, a także skuteczna i stosunkowo szybka jedynie w przypadku, gdy osoba uzależniona zrozumie powagę sytuacji, zaznajomi się z przebiegiem kuracji, z konkretnymi krokami programu, a następnie będzie go wytrwale i skrupulatnie realizować.

Oczekiwanie skutki po skończonym programie 12 kroków

Rezultatem skończonej terapii leczenia uzależnień, opierającej się na programie 12 kroków, nie jest jedynie wyleczenie z alkoholizmu. To jest oczywiście priorytetowym celem, jednak dążenie do niego niesie ze sobą wiele mniejszych, ale równie ważnych skutków. Jest to m.in. zaakceptowanie faktu bycia chorym – to kluczowa kwestia, która pozwala na jakiekolwiek dalsze kroki. W pozostałej części procesu leczenia uzależnienia następuje wybaczenie sobie oraz poproszenie o to rodziny, przyjaciół i znajomych. Bez tego nie byłoby możliwe rozpoczęcie „nowego życia”, ponieważ przykre wspomnienia z tego dawnego nadal byłyby obecne.

Jakie są inne znane formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu?

Alkoholizm jest poważną chorobą. Zarówno jej przebieg, jak i wszelkie możliwe konsekwencje są bardzo poważne. Jeśli widzimy, że ktokolwiek z naszego otoczenia może mieć problemy z nadużywaniem alkoholu, warto zadbać o to, aby zapewnić mu odpowiednią pomoc. W tym celu można zgłosić taką osobę do ośrodka, zajmującego się leczeniem uzależnień. Osoby tam pracujące zagwarantują profesjonalne wsparcie na każdym etapie wychodzenia z choroby. Oferowane indywidualne terapie leczenia uzależnień od alkoholu są jedną z metod kuracji. Możliwe jest też branie udziału w grupowej terapii uzależnień, które również niesie ze sobą wiele plusów. Najważniejsze, aby osoba z nałogiem alkoholowym była świadoma, dlaczego powinna zmienić swoje nawyki, ponieważ to jest już pierwszym krokiem w stronę sukcesu.