Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) są instalowane w wielu budynkach. Mają one na celu szybkie rozprzestrzenianie informacji. Niejednokrotnie służą one nie tylko do przekazywania ostrzeżeń, ale także do przekazywania komunikatów informacyjnych i marketingowych.

Kiedy najczęściej stosuje się DSO?
Takie systemy są najczęściej stosowane w przypadkach, kiedy pojawia się zagrożenie lub konieczność ewakuacji, np. podczas pożaru. Wówczas przez system podawane są komunikaty, o drogach ewakuacyjnych, instrukcji ewakuacji i innych aspektów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Taki system może służyć także do przekazywania informacji, np. o godzinach zamknięcia galerii handlowej, zabłąkanym dziecku itp. Funkcja marketingowa dźwiękowych systemów ostrzegawczych może gwarantować, że w czasie, kiedy nie ma konieczności podawania innych komunikatów, prezentowane są spoty reklamowe. W ten sposób efektywnie wykorzystuje się ten system i jest on używany cały czas.

DSO Gliwice, czyli usługi Merawex
Jednym z kluczowych elementów systemu są zasilacze. Gwarantują one sprawne działanie DSO - http://merawex.com.pl/pl/produkty/zasilacze-zgodne-z-normami-pn-en54-4-pn-en12101-10/zasilacze-do-dzwiekowych-systemow-ostrzegawczych-dso System zasilania dźwiękowych systemów ostrzegawczych opiera się na zapewnieniu zasilania sieciowego oraz awaryjnego w postaci baterii akumulatorów, które są chronione przed całkowitym rozładowaniem. Zasilacze oferowane przez Marwex spełniają wszystkie wymagania zawarte w następujących normach:
- CPR 305/2011/UE (wyroby budowlane),
- LVD 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa),
- EMC 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna).

Funkcje zasilaczy do DSO
Zasilacze, oprócz podstawowej funkcji zasilania systemu, pełnią także inne funkcje mające na celu usprawnienie działania całego systemu. Umożliwiają m.in. rozprowadzenie zasilania sieciowego bez ograniczenia ilości szaf. Zasilacze sygnalizują przypadki wysokiej rezystencji akumulatorów. Co więcej, alarmują one o wszystkich nieprawidłowościach pojawiających się w systemie, a także kontrolują stan wysokiego i niskiego napięcia baterii.