Zdobycie poszukiwanego na rynku pracy zawodu jest zawsze dobrym pomysłem. Bez względu na to, czy dopiero zamierzasz wkroczyć na rynek pracy, czy też zamierzasz się przekwalifikować. Jakie istnieją możliwości?

Jak zdobyć nowy zawód po ukończeniu szkoły średniej?

Młodzi ludzie tuż po ukończeniu gimnazjum, czy szkoły podstawowej, często jeszcze nie mają sprecyzowanych planów dotyczących wyboru zawodu. Wybór liceum ogólnokształcącego czasem jest kolejnym etapem przed wymarzonym kierunkiem studiów, a czasem odroczeniem decyzji o wyborze. Po ukończeniu szkoły średniej część młodych ludzi wybiera studia wyższe, a część decyduje się na szkołę policealną. Dzięki niej już po dwój latach można zdobyć tytuł technika w wybranym zawodzie. Na naukę w placówkach, które oferują również możliwość kształcenia w trybie zaocznym, decydują się nie tylko świeżo upieczeni absolwenci liceów. Dla zmieniających zawód, doskonałym wyborem obok szkoleń i kursów, może być również szkoła policealna Kraków jest siedzibą wielu szkół tego typu oferujących kształcenie w popularnych zawodach umożliwiających zdobycie pracy w kraju, albo za granicą.

Kim możesz zostać po ukończeniu szkoły policealnej?

Uczniem dwuletniej szkoły policealnej może zostać każdy absolwent szkoły średniej – nawet ten, który nie zdał egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły i pozytywnym zdaniu egzaminów zawodowych, absolwent szkoły policealnej uzyskuje tytuł technika w wybranym zawodzie.
Popularne aktualnie kierunki w tego rodzaju szkołach to między innymi:
- asystent stomatologiczny
- florysta
- technik rachunkowości
- technik logistyk
- technik administracji
- technik BHP
- asystent osoby niepełnosprawnej
Jak widać wybór jest bardzo różnorodny, Coś dla siebie znajdzie zarówno miłośnik pracy w biurze, jak też osoba, która lubi pracę z ludźmi. Kluczem do sukcesu jest trafne określenie własnych predyspozycji zawodowych. Wtedy łatwiej przychodzi zarówno nauka, jak i późniejsze wykonywanie wybranego zawodu. Praca wykonywana z pasją daje nie tylko dochód, ale też ogromną satysfakcję – warto starannie wykonać pierwszy krok, wybierając odpowiedni kierunek kształcenia w szkole policealnej.