W życiu wielu osób przychodzi chwila, w której przedmiotem rozważań staje się wzięcie kredytu. Czy z tego rozwiązania można skorzystać w dowolnych okolicznościach, niezależnie od celu, któremu mają służyć pożyczone pieniądze? O tym, a także o innych kwestiach związanych z kredytami gotówkowymi dowiecie się w dzisiejszym artykule.

Czym właściwie jest kredyt gotówkowy?

Mianem kredytu gotówkowego nazywa się jeden z produktów bankowych, którego istotą jest pożyczenie pieniędzy kredytobiorcy. Ten z momentem podpisania umowy zobowiązuje się do spłaty otrzymanego kapitału wraz z innymi opłatami: odsetkami, prowizją i w niektórych przypadkach – także ubezpieczeniem.

Zgodnie z ustawą o kredytach konsumpcyjnych tego rodzaju pożyczki mogą być udzielane na maksymalną kwotę 255 500 złotych. Okres kredytowania może natomiast wynosić co najwyżej 10 lat. Warto wiedzieć, że przypadku kredytu gotówkowego również brana jest pod uwagę zdolność kredytowa klienta.

Przeznaczenie kredytu gotówkowego

Obecnie w większości banków funkcjonują dwa rodzaje kredytów gotówkowych: celowe oraz na dowolny cel. W pierwszym przypadku konieczne jest wskazanie przeznaczenia pożyczki już na etapie rozpoczęcia rozmów z instytucją. Chociaż tutaj dopuszcza się sporą dowolność, to należy pamiętać, aby celowość odzwierciedlała rzeczywiste plany zakupowe.

Zawieranie takiej informacji nie jest wymagane w przypadku kredytu na dowolny cel. O czym jednak należy wiedzieć to fakt, że niewskazanie przeznaczenia pożyczki wiąże się z automatycznym obniżeniem zdolności kredytowej, a więc i także maksymalnej kwoty, o którą można się starać.

Z czego to wynika? Świetnym przypadkiem będzie tutaj kredyt gotówkowy wzięty na przedmiot o sporej wartości. Jeśli wskazany zostanie on jako cel pożyczki, bank może potraktować go jako pewnego rodzaju zabezpieczenie, które może obniżyć ryzyko związane z byciem kredytodawcą.

Potwierdzenie wykorzystania pożyczonych pieniędzy

W przypadku kredytu na dowolny cel nie trzeba przejmować się dostarczaniem bankowi dowodów tego, na co zostały przeznaczone pieniądze. Inaczej jest wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę kredyty celowe. W takiej sytuacji konieczne będzie dostarczenie rachunków, faktur lub innego potwierdzenia dokonanych zakupów.

Podsumowanie

Kredyt gotówkowy może być przeznaczony na dowolny cel – niezależnie od wyboru rodzaju zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podpisania umowy o pożyczce z konkretnym zamiarem, pieniądze powinny być wykorzystane zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem.